door LBU © BRUZZ

In iets meer dan een jaar is het aantal houders van een Paspartoe met dertig procent gestegen. Het plan dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) in maart vorig jaar goedkeurde – om de voordelenkaart bekender te maken bij Brusselaars én het systeem te vereenvoudigen – lijkt vruchten af te werpen.

Sinds oktober 2015 is het aantal houders van een Paspartoe met ongeveer dertig procent gestegen, van 6.982 tot 9.078 deze maand. Het aandeel van mensen in armoede met een kaart is in die tijd toegenomen van 61 naar 64 procent. Dat blijkt uit cijfers afkomstig van het kabinet van Brussels minister Pascal Smet, tevens ook VGC-collegelid voor Cultuur.

Daarmee lijkt de Brusselse chipkaart voor cultuurliefhebbers – een initiatief van de VGC, naar het model van de Vlaamse UIT-pas – eindelijk toch op de rails te zitten. Smet: “De resultaten een jaar na de doorstart zijn hoopgevend. Paspartoe kende een zeer moeilijke start, maar deze cijfers tonen ons het potentieel van Paspartoe en moedigen aan om ons te blijven inspannen voor cultuurparticipatie.”

Traag ingeburgerd

De Paspartoe werd in februari 2014 gelanceerd door toenmalig staatssecretaris Bruno De Lille (Groen) en kwam er ter vervanging van de drie gratis cultuurwaardebonnen voor Brusselse cultuurhuizen waar iedereen jaarlijks recht op had. De Lille was van mening dat deze bonnen vooral de liefhebbers zelf ten goede kwamen, terwijl ze oorspronkelijk waren gelanceerd om ook cultuurparticipatie bij kansarmen en mensen in armoede te stimuleren. Alleen geraakte de Paspartoe maar traag ingeburgerd.

Als reden hiervoor zag de VGC het beperkte aantal plaatsen waar de chipkaart kon worden aangeschaft, met name enkel in Muntpunt of in de VGC. Ook het omslachtige systeem werd als niet gebruiksvriendelijk beoordeeld. Naast de jaarlijkse papieren cultuurwaardebon die moest worden afgehaald, kunnen kaarthouders punten verzamelen bij de deelnemende cultuurhuizen. Deze kunnen nadien dan worden omgeruild voor een drankje na de voorstelling, of korting bij de aankoop van een ticket.

(…)

Ten slotte werd ook de link met de Vlaamse UIT-pas aangehaald. Paspartoe kan tegenwoordig worden gebruikt in alle Vlaamse regio’s waar een UIT-pas bestaat, zowel om punten te sparen als om ze in te ruilen.

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/uit/paspartoe-ziet-het-aantal-houders-sterk-stijgen