Persmededeling

Groen vindt het onbegrijpelijk dat de algemeen directeur van de dienst onderwijs van de Stad Brussel de discriminerende en zelfs homofobe houding van de directrice van een van zijn scholen toedekt. Nadat vorig weekend aan het licht kwam dat de directrice van een Brusselse basisschool aan een toekomstige onderwijzer vroeg om zijn homo-zijn niet te laten blijken, gingen wij er van uit dat zij door de schepen van onderwijs en door haar hiërarchie op het matje zou geroepen worden. Vandaag stellen we vast dat dit niet gebeurt én dat Charles Huygens, de algemeen directeur van het Brusselse stadsonderwijs zijn personeelslid bijtreedt onder het mom van de ‘neutraliteit van het onderwijs’.

“Dit heeft niets met neutraliteit te maken”, zegt Bruno De Lille, parlementslid voor Groen en voorzitter van de commissie onderwijs in de VGC. “Net zoals je niemand kan vragen om te verbergen dat ze vrouw is of een kleurtje heeft, kan en mag je niet van mensen eisen dat ze verstoppen dat ze homo zijn. Als je steeds op je woorden moet letten en hier zelfs gevraagd wordt om te liegen als leerlingen expliciet naar je geaardheid zouden vragen, dan zorgt dat voor een constante stress en geef je meteen ook het beeld mee dat deze mensen iets ‘fout’ aan het doen zijn.”

Samenleven in een hyperdiverse omgeving is iets wat niet vanzelf gaat, dat leer je onder meer op school. Respect leren hebben voor het anders-zijn van je mede-leerlingen en collega-studenten en inzien dat dat anders-zijn geen bedreiging hoeft te zijn maar een verrijking kan zijn, is iets wat vandaag onvoldoende meegegeven wordt aan onze kinderen. Onze scholen, en zeker de Brusselse scholen, zouden daar het voortouw moeten nemen. Dat men hier het tegenovergestelde doet is voor Groen dan ook onbegrijpelijk en ontoelaatbaar.

Bruno De Lille: “Homofobie is een reëel probleem. Door mensen te vragen hun geaardheid te verstoppen, geef je het signaal dat homo-zijn verkeerd is. Dat is een ramp voor elke jongere, elke leerling die zijn seksualiteit aan het ontdekken is. Vergeet niet dat het aantal zelfmoorden bij jonge holebi’s nog altijd veel hoger ligt dan bij hun hetero-leeftijdsgenoten. Tegelijk zeg je zo aan de agressors dat zij het recht aan hun kant hebben, iets wat de problemen alleen nog maar zal doen toenemen.”

Groen vraagt dan ook snel een duidelijk signaal van de Brusselse schepen voor onderwijs. Bovendien willen we dat men voor alle scholen in het Brussels Gewest een diversiteitsplan voor het personeel en een actieplan diversiteit voor de leerlingen opstelt.

Contact:

Bruno De Lille
Parlementslid BHP
Fractieleider Groen
Voorzitter Commissie Onderwijs VGC