door © brusselnieuws.be

Het rapport van de veelbesproken tunnelcommissie is woensdag unaniem aangenomen. De oppositie is tevreden dat er een audit zal volgen van Brussel Mobiliteit. Groen, Ecolo en N-VA wijzen wel op de historische verantwoordelijkheid van de betrokken ministers voor het gebrek aan structureel onderhoud.

Commissielid Jef Van Damme (SP.A) is tevreden dat oppositie en meerderheid elkaar vonden in de commissie. “Het is wat conflictueus gestart, maar na verloop van tijd is men toch constructief beginnen samenwerken”, zegt hij. “Zo komen we tot een unaniem gedragen rapport.”

(…)

‘Rapport verbloemt de waarheid’

N-VA-parlementslid Van Achter vindt het misplaatst om te argumenteren dat de historische onderfinanciering van Brussel de hoofdreden is voor het gebrek aan structureel onderhoud. “Indien de tunnels volgens de regels van de kunst doorheen de jaren werden onderhouden, dan was er vandaag geen enorme factuur. Bovendien werd het masterplan uit 2013, dat duidelijke taal bevat over het urgente karakter van de renovatie, ook genegeerd. Nochtans werd Brussel in datzelfde jaar geherfinancierd en is er geen cent van deze herfinanciering gespendeerd aan tunnelrenovatie. Opvallend dat er net dat jaar wél 165 miljoen euro werd vastgelegd voor de uitbouw van shoppingcentrum NEO.”

“Het rapport stelt onjuiste conclusies en verbloemt de waarheid”, zegt het N-VA-parlementslid over het eindrapport van de tunnelcommissie. “Het verzwijgt dat opeenvolgende regeringen de verscheidene alarmerende inspectieverslagen over de tunnels genegeerd hebben. De commissie gaat gelukkig wel in op de vraag voor een externe audit op de administratie Mobiel Brussel.” Van Achter roemt verder ook de transparantie waarmee documenten over de tunnels werden openbaar gemaakt.

Toekomst bekijken

Ook de andere oppositiepartijen Groen en Ecolo zijn voorstander van zo’n audit. Ze kloppen zichzelf verder op de borst dat hun amendementen opgenomen zijn in de tekst. “Dankzij groene amendementen stelde de commissie de zaken heel wat scherper dan aanvankelijk gedacht was. De bevoegde ministers zijn wel degelijk mee verantwoordelijk, en er moet dringend een audit komen over het functioneren van Brussel Mobiliteit”, zeggen Bruno De Lille (Groen) en Céline Delforge (Ecolo).

Volgens de groenen zal de regering zich ook moeten uitspreken over de toekomst van de tunnels. “Logisch want een discussie over de toekomst van de tunnels heeft alleen maar zin als je die bekijkt in het geheel van het Brusselse mobiliteitsbeleid. Hoe wil je ervoor zorgen dat heel Brussel bereikbaar is en dat niet alleen voor mensen met een wagen?”, aldus De Lille.

Delforge is wel teleurgesteld dat er geen openheid is over de totale renovatiekost van de tunnels. “Gelukkig hebben we wel bereikt dat er een regelgeving moet worden opgesteld die bepaalt hoe het Gewest en de gemeenten hun infrastructuur minimaal moeten controleren en onderhouden”, zegt ze.

Eind april worden de conclusies van de commissie voorgelegd aan het Brussels Parlement.

Het hele artikel lees je hier: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/politieke-reacties-op-tunnelrapport-echte-werk-moet-nog-beginnen