Persbericht Groen – ECOLO

Groen en ECOLO dringen er bij de Brusselse regering om praktijktesten in te voeren om de discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen. “Sinds jaren ligt de werkloosheid bij mensen met een immigratieachtergrond veel hoger dan mensen zonder zo’n achtergrond. In Brussel zou diversiteit een troef moeten zijn, geen remmende kracht in de zoektocht naar werk. Praktijktesten zijn een nodige stok achter de deur om daarvoor te zorgen. Groen en ECOLO dienen nu een resolutie in waarin we vragen om die praktijktesten realiteit te maken”, zegt Bruno De Lille, fractievoorzitter voor Groen in het Brussels parlement.

De Brusselse regering gaf in zijn regeerverklaring aan dat de strijd tegen uitsluiting en de discriminatie bij aanwerving van zeer groot belang waren voor haar. Alleen zien we deze regering tot nu toe zeer weinig actie ondernemen. Praktijktesten zijn een efficiënt middel in een handhavingsbeleid tegen discriminatie. Het biedt de sociale inspectie een wettelijk kader om discriminatie te kunnen bewijzen en in uitzonderlijke gevallen te kunnen overgaan tot strafrechtelijke procedures als een onderhandelde oplossing niet werkt.

Minister Gosuin roept juridische bezwaren in tegen de praktijktests. In realiteit ontbreekt enkel de politieke wil om een wettelijk kader op te zetten tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Laten we onze Brusselaars dus alle kansen geven en dit kader stemmen. Het is onbegrijpelijk dat een regering die beweert dat ze elke discriminatie wil wegwerken, deze mogelijkheid niet grijpt”, aldus Zoé Genot, fractievoorzitter ECOLO.

De huidige, uitgebreide anti-discriminatiewetgeving wordt met de voeten getreden. Ondanks een hoge bescherming blijft discriminatie op de arbeidsmarkt een feit omdat ze met de huidige instrumenten soms moeilijk te bewijzen valt. Nochtans bezit Brussel een enorm potentieel aan talent dat vandaag niet aangeboord wordt. Om de bescherming van dat talent te waarborgen, is een extra middel nodig. De praktijktest. Groen en ECOLO roepen de Brusselse Regering via een resolutie op om die praktijktesten nu ook echt mogelijk te maken.

Meer info:

Bruno De Lille
Fractievoorzitter Groen Brussels Parlement

Zoé Genot
Fractievoorzitter ECOLO Brussels Parlement