1.200 mensen uit alle sociale milieus gaan rekeningrijden voor personenwagens uitproberen. Zij gaan per kilometer betalen in een gebied in een straal van zowat 30 km rond Brussel, de zogeheten GEN-zone, wat staat voor gewestelijk expresnet.

Rekeningrijden laat de weggebruiker betalen voor de afgelegde kilometers, in plaats van hem forfaitair te belasten. Met het proefproject wil de overheid nagaan welk effect op het verplaatsingsgedrag zo’n kilometerheffing heeft, en of het systeem sociaal aanvaardbaar is.

Een privépartner zal het project uitwerken. De resultaten worden verwacht in de eerste helft van 2014. Met de proef hoopt de overheid een antwoord te krijgen op vele vragen. Gaan de proefpersonen andere routes kiezen? Alternatieve vervoermiddelen gebruiken? Zich op andere tijdstippen verplaatsen? Hoe zit het als ze een bedrijfswagen hebben?

De proefpersonen krijgen een zo gehetenon-board unit (OBU), een boordcomputertje in hun wagen dat de locatie en de verplaatsingen registreert, en de verreden kilometers aan een tarief linkt.

De Brusselse staatssecretaris voor Mobiliteit, Bruno De Lille (Groen), laat optekenen ‘dat het niet de vraag is of er rekeningrijden komt dan wel wanneer en op welke manier.’