door FVDE © BRUZZ

Het Brussels Gewest is zelf bevoegd om praktijktesten tegen discriminatie in te voeren. Dat hebben vier experten gezegd in de commissie Economische Zaken van het Brussels parlement. Een opsteker voor parlementslid Bruno De Lille (Groen), die daarover een resolutievoorstel heeft ingediend, maar minister van Werk Didier Gosuin (DéFI) toonde zich niet enthousiast.

De Lille pleit, samen met Zoé Genot (Ecolo), al lange tijd voor praktijktesten. Die testen moeten aantonen of een werkgever verschillend reageert op een sollicitatie wanneer de afkomst van de werkzoekende anders is. Verschillende organisaties uit het middenveld, zoals het Minderhedenforum, Kif Kif en de Vlaamse Jeugdraad, zijn vragende partij voor zo’n testen. Maar volgens bevoegd minister Gosuin is het Gewest zelf niet bevoegd om zo’n test in te voeren: praktijktesten zouden onder de arbeidswetgeving vallen, en dat is een federale bevoegdheid. Eind juni ging Gosuin akkoord om experten ter zake uit te nodigen in de commissie.

Donderdag kwamen vier specialisten in arbeidsrecht en grondwettelijk recht langs in de commissie Economische Zaken: Jean-François Neven (UCL), Isabelle Rorive (ULB), Marc Uyttendaele (ULB) en er Marc Verdussen (UCL). Zij hadden alle vier dezelfde boodschap in petto: het Gewest is wel degelijk bevoegd om praktijktesten in te voeren.

De vier gaven de regering ook tips over hoe ze de testen het beste kan organiseren: de regeling moet uit het strafrecht blijven, en de testen zouden pas moeten plaatsvinden wanneer er een vermoeden van discriminatie is. Systematische of lukrake praktijktesten worden dus afgeraden. Tot slot vinden de professoren ook dat de overheid de testen best zelf organiseert in plaats van over te laten aan privébedrijven of vzw’s.

‘Zelfs de professoren waren verbaasd’
Toch was Gosuin niet overtuigd: in een repliek van 40 minuten legde hij uit dat de juridische nota’s van zijn administratie toch in twijfel trekken of het Gewest wel bevoegd is. Verbazend, vond De Lille: ”Gosuin bleef dat zo koppig herhalen dat zelfs de professoren verbaasd naar de heftigheid van zijn reactie zaten te kijken”, aldus het oppositielid. “De professoren hebben de argumenten die zijn administratie heeft gegeven één voor één onderuit gehaald. Ze hebben letterlijk gezegd dat het niet klopt en dat hij het wel kan, en toch bleef hij maar zijn riedeltje afdraaien.”

(…)

Geen heksenjacht
Open VLD is in principe voorstander, maar enkel onder bepaalde voorwaarden: “Het mag zeker geen heksenjacht worden: voorzichtigheid is geboden, want je kan zeer gemakkelijk iemands reputatie schenden met zo’n testen”, aldus Cornelis. Bovendien moet nog uitgeklaard worden hoe de testen precies georganiseerd moeten worden. De Lille zelf wil evenmin een heksenjacht ontketenen: “De meeste bedrijven zijn te vertrouwen. We willen de discriminatie liefst ook vermijden, zodat we die praktijktesten zelfs niet nodig hebben”, aldus De Lille.

Voor het Groen-parlementslid is het bezoek van de experten een overwinning: “Volgens mij is het de eerste keer dat zo duidelijk gezegd wordt dat het gewest hiervoor bevoegd is.” De Lille is dan ook optimistisch: “Het ziet er beter uit dan enkele maanden geleden. Hopelijk kan Brussel het goede voorbeeld geven.”

Later in het parlementair jaar volgen er nog hoorzittingen over de praktijktesten. Er komen ook nog experten hun mening geven in de commissie, zoals gelijkekansencentrum Unia en werkgeversfederatie BECI.

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/professoren-gewest-bevoegd-om-praktijktesten-te-organiseren