door Stijn Depoorter © Zizomag.be

Op 22 maart presenteerde Groen haar Regenboogplan voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei. De focus ligt daarbij op drie speerpunten: onderwijs, mentaal welzijn en internationale solidariteit. Hun doel is duidelijk: van België opnieuw een voortrekker maken voor LGBTI+ rechten.

“Groen heeft altijd op de barricades gestaan voor holebi’s, trans en intersekse personen (LGBTI+)”, zegt Petra De Sutter, lijsttrekker voor Europa. “Toch zien we dat veel zaken die voor ons vanzelfsprekend zijn onder druk komen te staan. We willen dat België opnieuw een voortrekkersrol speelt. Met ons Regenboogplan en met de verschillende Groen-kopstukken die zelf LGBTI+ willen we als partij daarin de lead nemen.”

Focus op onderwijs

Voor groen moet diversiteit op elk onderwijsniveau aan bod kunnen komen, van kleuterklas tot hoger onderwijs en in alle richtingen. Daarbij is het belangrijk dat we leerkrachten en directies ondersteunen om een regenboogbeleid te voeren in de klas.

“We willen echt werken aan zo’n regenboogbeleid in de scholen”, zegt Bruno De Lille, lijstduwer in Brussel. “Onderzoek van çavaria, de koepelorganisatie van Vlaamse en Brusselse holebi- en transgenderverenigingen, toont aan dat 41 procent van de Vlaamse LGBT-scholieren zich onveilig voelt op school vanwege hun seksuele oriëntatie. Wij willen dat iedereen zichzelf kan zijn. We willen initiatieven van leerlingen zoals Gay-Straight alliances actief ondersteunen. Initiatieven die ook in het buitenland al heel succesvol bleken.”

Mentaal welzijn

Het mentale welzijn van LGBTI+ personen is nog altijd niet goed. Als we de suïcidescijfers bekijken, is deze groep nog altijd één van de belangrijkste risicogroepen. Groen wil daarom hulpverlening laagdrempelig, toegankelijk en inclusief maken en doelgroepgerichte initiatieven ondersteunen.

“Beter dan genezen is om te voorkomen”, vult Fourat Ben Chikha, vierde plaats Vlaams in Oost-Vlaamderen aan. “We pleiten voor een actieplan dat in alle beleidsdomeinen de dringende maatregelen neemt die nodig zijn om het mentaal welzijn van LGBTI+personen te versterken. Van de sportclub tot het woonzorgcentrum, in jeugdhuizen en op de werkvloer. Op al die plaatsen willen we ervoor zorgen dat ze inclusief zijn voor LGBTI+ personen.”

Internationale solidariteit

Groen wil dat België zich internationaal inzet voor LGBTI+ personen. Zowel diplomatiek als in de ontwikkelingssamenwerking is er meer aandacht nodig voor gender- en seksuele diversiteit. Daarom wil de partij onder andere de asielprocedure met het geloofwaardigheidsonderzoek hervormen en de opvang voor asielzoekers die LGBTI+ zijn veiliger maken.

“België heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld als het aankomt op LGBTI+ personen”, zegt De Sutter. “Bijvoorbeeld door het tweede land ter wereld te zijn dat het huwelijk openstelde tussen mensen met hetzelfde geslacht, niet toevallig in een periode mét Groen in de regering. Die voortrekkersrol moet we opnieuw spelen, in Europa en in de rest van de wereld.”

Met deze drie speerpunten lanceert Groen haar ambitieus Regenboogplan, met een regeling rond draagmoederschap en meerouderschap en meer inzet voor fysieke gezondheid. Slachtoffers van discriminatie en haatmisdrijven moeten makkelijker klacht kunnen indienen en politiepersoneel moet een opleiding krijgen om een goede opvang te doen. De overheid moet het voorbeeld geven als inclusieve werkgever.

“Met dit Regenboogplan willen wij blijven strijden voor gelijke rechten voor iedereen”, besluit Stijn Bex, Vlaamse lijsttrekker in Brussel. “Voor ons past de strijd tegen holebi- en transfobie in de strijd tegen seksisme, racisme en andere vormen van uitsluiting. Tegenover polarisatie zetten wij wat echt werkt: ontmoeting en verbinding.”

Dit artikel verscheen op Zizomag.be. Je leest het hier: https://zizomag.be/binnenland/regenboogplan-groen-heeft-drie-speerpunten-onderwijs-mentaal-welzijn-en-internationale-solidariteit