Persmededeling Groen

Beleidsverklaring Vervoort mist toekomstvisie

Groen beoordeelt het project van de Brusselse regering als ontoereikend. En bij wijlen zelfs onbestaande. Hoe kan de Brusselse minister-president spreken van structurele hervormingen, als hij zelf nog niet weet waar het met het gewest heen moet?

De meeste aandacht gaat naar ruimtelijke ordening en de departementen economie en werk. Dat is logisch en lovenswaardig. Maar veel pagina’s in de beleidsverklaring, wil nog niet zeggen dat we veel concrete maatregelen, laat staan een visie zien over economie, werk en stadsontwikkeling in de beleidsverklaring voor het komende jaar.

Integendeel. In plaats van de grote lijnen voor de duurzame ontwikkeling van het Gewestelijk Grondgebied vast te leggen, richt de regering een ondoorzichtig Planbureau op. Dat planbureau haalt de strategische diensten van de Brusselse administratie weg waardoor die administratie niet meer aan de noodzakelijke visieontwikkeling kan doen.

Bruno De Lille, fractieleider voor Groen: “Ook op het vlak van werkgelegenheid ontbreken de concrete doelen. Nergens geeft de regering aan hoe ze de werkloosheid structureel wil doen dalen. Nochtans laten de steeds stijgende werkloosheidscijfers zien dat het geweer dringend van schouders moet veranderd worden. De misbruiken van het jongerengarantiesysteem zijn ook talrijk. Maar de regering stuurt niet bij en verliest zich liever in het creëren van overlegcomités.”

Mobiliteit en leefmilieu komen nauwelijks aan bod in de “toekomstgerichte” visie van de ploeg Vervoort. Verbazingwekkend in een stad die kreunt onder de mobiliteitsproblemen en onder een lucht- en grondvervuiling die veel te hoog is. Nochtans is een leefbare stad van de 21e eeuw een stad die mobiliteit en leefmilieu omarmt om zo economische kansen te creëren.

Armoede en Gelijke Kansen zijn dan weer helemaal afwezig in de beleidsverklaring. “Schandalig als je weet hoe groot de sociale kloof in Brussel is, als je weet hoe veel Brusselaars moeite hebben om rond te komen. Armoede en gelijke kansen hebben ook te maken met hoe mensen wonen, werken, zich verplaatsen… Een stevig armoedebeleid is dan ook onontbeerlijk en het is onbegrijpelijk dat deze regering daar zo licht over gaat,” zegt Bruno De Lille (Groen).

Deze regering beweert een ambitieus project voor 2025 neer te zetten, maar het is niet sociaal, niet ecologisch en niet visionair. Het is vooral niet genoeg.