Begrotingsminister Guy Vanhengel (Open VLD) presenteert de begroting van het Brussels gewest als in evenwicht. Nochtans plaatst het Rekenhof in zijn rapport daar ernstige bedenkingen bij. Ook de Europese Commissie dreigt de Brusselse regering stevig op de vingers te tikken. Minister Vanhengel houdt namelijk grote uitgaven uit de begroting.

Voor fractieleider Bruno De Lille (Groen) is het kristalhelder: “Begrotingsminister Guy Vanhengel gaat er prat op altijd een begroting in evenwicht te kunnen voorleggen. Jaarlijks profileert hij zich als beste leerling van de Belgische klas. Nu maakt het Rekenhof brandhout van zijn zogenaamde evenwicht. Met boekhoudkundige trucjes maskeert hij een tekort van 109 miljoen euro.”

Het Rekenhof geeft aan dat de grote uitgaven voor de renovatie van tunnels of de aanleg van de metro niet conform zijn met de Europese begrotingsregels. De Vlaamse regering werd om dezelfde reden door de mangel gehaald. Het Oosterweeldossier staat daar symbool voor.

De groenen vinden dat de Brusselse overheid meer moet investeren, bijvoorbeeld in openbaar vervoer” zegt Zoé Genot, fractieleidster voor Ecolo. “Wij erkennen ook dat Brussel economisch zwaar heeft geleden onder de aanslagen en ondersteunen de maatregelen die daarvoor werden getroffen door de regering. We begrijpen uiteraard dat die veel geld kosten.

De Europese begrotingsregels laten een zekere flexibiliteit toe in de vorm van investeringsclausules. Daarvoor moet de regering medefinanciering krijgen van het Europees Fonds voor Strategische Investering. Vandaag is dat niet het geval.

Het evenwicht tijdelijk loslaten kan zeker verantwoord worden voor meer investeringen,” besluit De Lille, “maar wees daar dan eerlijk over en maak de bevolking niet wijs dat de rekeningen kloppen. De bevolking begrijpt best dat het in deze moeilijke tijden nodig is om extra uitgaven te doen. Onze regering vertrouwt blijkbaar haar eigen burgers niet en probeert dus mist te spuien. Dat is nefast voor de geloofwaardigheid van deze regering en van de politiek in het algemeen.”

Groen en Ecolo streven naar een aanpassing van de Europese begrotingsregels die duurzame overheidsinvesteringen aanmoedigen. In afwachting daarvan moet de regering de Europese regels respecteren en de aanbevelingen van het Rekenhof volgen.

***

Ter info:

Het bedrag van 109 miljoen euro bestaat uit:

31 miljoen euro: Hallepoorttunnel en Leopold II-tunnel
50 miljoen euro: Verbouwingen en uitbreiding metronetwerk
28 miljoen euro: Veiligheidsinvesteringen, waaronder gewestelijk crisiscentrum

25 NOV 2016

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement