Persmededeling

De Brusselse Groenen zijn blij dat het Reyersviaduct eindelijk gesloopt zal worden. In het Iris2-plan van de vorige regering stond al dat er moest nagedacht of het wel opportuun was dit soort stadsautostrades te behouden als je ziet wat voor negatieve impact ze hebben op het stadsweefsel. Nu de omstandigheden Brussel dwingen om duidelijke keuzes te maken over het Reyersviaduct, zijn we dan ook tevreden dat men de juiste beslissing neemt. Alleen is er meer nodig dan een vlugge sloop. Wat komt er in de plaats van het viaduct? We roepen de regering op doordacht te handelen en niet te improviseren.

Wij willen dat de weg na de afbraak zo ingericht wordt dat de buurtbewoners een mooie, aangename en veilige omgeving krijgen (geen stadsautostrade op grondhoogte maar een stadsboulevard dus). Geef fietsers voldoende plaats door veilige en afgescheiden fietspaden te voorzien en scheid het bovengrondse openbaar vervoer van het autoverkeer door middel van vrije banen. Bovendien mag er geen extra autoverkeer worden aangetrokken.

Het zou bovendien goed zijn meteen de situatie van het Meiserplein mee in de nieuwe plannen op te nemen én de aanzet te geven om van de hele middenring een stadsboulevard te maken.

Bruno De Lille: “De heraanleg wordt trouwens best samen met de bevolking bekeken zodat er meteen ook een draagvlak voor de nieuwe inrichting zal zijn. Betrek de mensen vanaf het begin en ze zullen het project mee verdedigen. Werk het top-down uit en we weten dat er eindeloze processen zullen volgen. Groen roept de regering dan ook op om rond dit project het goede voorbeeld te geven en de burgers actief te betrekken in de plannen voor de nieuwe stadsboulevard.

Ten slotte menen we dat dit het ideale moment is om ook na te denken over de afbraak van het Hermann-Debroux-viaduct. Ook dat overblijfsel van een mobilteitsbeleid dat enkel op de wagen gericht was, heeft namelijk geen plaats meer in de stad.

Contact:

Bruno De Lille
Parlementslid BHP
Fractieleider Groen