door © BELGA / Bruzz

Een resolutie waarin gevraagd wordt werk te maken van stemrecht voor niet-Belgen bij de gewestverkiezingen heeft maandag een ruime meerderheid gehaald in de commissie Algemene Zaken van het Brussels parlement. MR stemde tegen, Open VLD onthield zich en N-VA, die geen stemrecht in commissies heeft, liet weten ook tegen te zullen stemmen in plenaire. Bij de aankomende verkiezingen in mei blijft alles sowieso nog bij het oude.

Het voorstel van resolutie was na hoorzittingen uitgewerkt door socialisten, groenen, Défi en CDH.

“Brussel is een echte wereldstad, ruim een derde van de Brusselaars heeft niet de Belgische nationaliteit”, zeggen Bruno De Lille (Groen) en Magali Plovie (Ecolo) “Zij mogen nu niet stemmen terwijl de beslissingen die het Gewest neemt op hen evenveel impact hebben als op Brusselaars met Belgische nationaliteit. Het is tijd om hen ook op Gewestniveau mee beslissingsmacht te geven.” Voor Caroline Désir (PS) gaat het om “een grote democratische stap vooruit”.

Nu al gemeenteraad

Vandaag kunnen niet-Belgen die vijf jaar in ons land verblijven reeds stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De resolutie die vandaag gestemd werd roept het federale niveau, en meer bepaald de Senaat, op om na de verkiezingen van 26 mei dit in Brussel nu ook mogelijk te maken voor de Gewestverkiezingen.

De liberalen keurden de tekst niet goed. MR stemde tegen, Open VLD onthield zich. En ook N-VA is tegen de resolutie. “Zich louter hier komen vestigen volstaat niet om volwaardig lid te worden van onze democratie. Dat vergt een geslaagde integratie via het aanleren van de taal, gewoonten, rechten en plichten, normen en waarden van dat land, ” aldus fractieleider Johan Van den Driessche.

“Voor de N-VA is stemrecht op nationaal en gewestelijk niveau dan ook onlosmakelijk verbonden aan het verkrijgen van de Belgische nationaliteit, als sluitstuk van een geslaagde inburgering.”

Het hele artikel lees je hier: https://www.bruzz.be/brussel-kiest-2019/brussel-kiest-brussels-parlement/ruime-meerderheid-voor-stemrecht-niet-belgen