Een betere bestrijding van discriminatie is dringend nodig. Dat kan bijvoorbeeld door praktijktesten op de arbeids- en de verhuurmarkt in te voeren. Daarnaast willen we ook aandacht voor de aanvaarding van genderdiversiteit en seksuele diversiteit op het werk, op school en in de sportclub. Discriminatie op basis van geslachtskenmerken nemen we op in de antidiscriminatie wetgeving.

 • Slachtoffers van discriminatie en haatmisdrijven worden goed ondersteund en vinden makkelijk hun weg naar een discriminatiemeldpunt.
 1. We creëren één loket: een laagdrempelig meldpunt voor alle vormen van discriminatiedat slachtoffers actief helpt en ondersteunt.
 2. We zetten in op een beleid dat het actief melden van geweld en discriminatiestimuleert en ontwikkelen ambitieuze en uniforme standaarden voor de lokalemeldpunten discriminatie.
 3. Lokale meldpunten seinen meldingen verplicht door aan de interfederale instantie, dieeen centraal register bijhoudt. Zo krijgen we een betere kijk, niet alleen op de omvangvan discriminatie maar ook op recidivisme.
 • Bedrijven en organisaties kunnen gebruikmaken van een ruimer aanbod aan coaching om een vuist te maken tegen discriminatie.
 • Vlaamse en Brusselse inspectiediensten worden bevoegd om door middel van proactieve praktijktesten en datamining non-discriminatie te handhaven.
 • Referentieagenten volgen verschillende thema’s op (racisme en discriminatie, seksueel geweld, intrafamiliaal geweld, geweld tegen holebi’s en transgenders … ) en we scholen het politiepersoneel bij zodat de verzwarende term van discriminatie (bv. holebi- en/of transfobie) in het PV terechtkomt en een goed ondersteunde eerste opvang mogelijk is.
 • Slachtoffers van haatmisdrijven krijgen altijd psychosociale ondersteuning aangeboden.o We verbeteren de rechtspositie van slachtoffers door een verhoging van de schadevergoeding en snellere rechtstoegang, en we verlagen de drempels voor (gedeeltelijk) kosteloze rechtsbijstand.
 • Online haatspraak wordt aangepakt.
 • Het interfederale actieplan tegen holebi- en transfobie moet proactief zijn en meer zijn dan een opsomming van al bestaande maatregelen.
 • We onderzoeken de mogelijkheid van een korte noodopvang voor mensen met een LGBTI+achtergrond die omwille van die reden hun huis, familie of land moeten achterlaten.
 • We omkaderen de basiswerkingen van middenveldorganisaties op een structurele manier. Projectfinancieringen zijn aanvullend, op elkaar afgestemd en hebben een duidelijke focus. Zo zorgen we voor vernieuwing en voor de verduurzaming van waardevolle experimenten en projecten.