door Bernard Daelemans © Meervoud

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Dezer dagen vonden de Brusselaars uit het stadscentrum een folder in hun bus waarin respect gevraagd wordt voor de parkeerplaatsen, voorbehouden aan gehandicapten. De folder wordt uitgegeven door de dienst ‘Gelijke Kansen’ van de stad Brussel, op gezag van schepen Bruno De Lille (Agalev), tevens verantwoordelijke uitgever van het druksel. Dat de folder enkel in het Frans in de bussen van de Vlamingen terechtkwam is vermoedelijk te wijten aan het feit dat voor De Lille sommige Brusselaars meer gelijk zijn dan andere.

September 2002