door KDM © Belga / BRUZZ

De SP.A en Groen steunen het initiatief van het GO! om leerlingen met een andere thuistaal dan het Nederlands die te laten gebruiken op de speelplaats en zelfs in de klas. Daardoor zouden leerlingen het Nederlands zelfs sneller onder de knie krijgen, redeneert de SP.A. Groen legt de lat nog hoger: de partij mikt op leerlingen die tegen hun achttiende verjaardag vier talen beheersen.

(…)

Viertalig tegen achttiende verjaardag
Ook Groen verwelkomt het initiatief van het GO!. Volgens Bruno De Lille, Groen-fractieleider in het Brussels parlement, ligt dat in lijn met wat wetenschappelijke studies aantonen. “Het siert het GO! Dat ze daar nu gevolg aan geven,” zegt hij. “Hopelijk zullen de andere onderwijsnetten volgen.”

Volgens de groenen hebben anderstalige leerlingen vandaag nog te vaak het gevoel als minder intelligent beschouwd te worden. Hen toelaten ook op school hun thuistaal te spreken, zou dat moeten verhelpen. Al blijft het beheersen van het Nederlands het einddoel van het Nederlandstalig onderwijs, legt De Lille de lat hoger. Tegen hun achttiende verjaardag zouden de leerlingen het Nederlands, Frans, Engels en mogelijk ook nog een andere thuistaal moeten beheersen.

“Het overgrote deel van de Brusselse schoolkinderen in Nederlandstalige scholen spreekt al drie talen terwijl ze nog maar zes jaar oud zijn,” verduidelijk De Lille. “Wat bij een doorsnee Vlaams kind van die leeftijd bewondering zou opwekken, bekijkt men in Brussel helaas nog te vaak als een probleem omdat de kennis van al die talen niet ‘perfect’ is.” De Lille pleit ervoor die talenkennis in de toekomst naar waarde te schatten.

‘Wees niet ongerust’
Zowel SP.A als Groen kan zich niet vinden op de kritiek van de N-VA en het Vlaams Belang op de plannen van het GO!. “De N-VA hoeft niet ongerust te zijn,” zegt Gennez. “Het Nederlands is en blijft de gedeelde instructietaal. Maar waarom ook niet de thuistaal van kinderen valoriseren om kennis over te brengen? Meertaligheid is altijd al een troef geweest voor Vlamingen in de wereld, laten we die kennis van meerdere talen ook bij nieuwe Belgen koesteren.”

Volgens De Lille is de kritiek op het GO! louter gebaseerd op een buikgevoel. Het idee dat Nederlands aanleren op school enkel kan indien het gebruik van andere talen bestraft wordt, is volgens hem achterhaald. “We zien al jaren dat dit niet werkt én dat het ervoor zorgt dat leerlingen minder graag naar school gaan,” zegt hij. “Ik juich het gemeenschapsonderwijs toe dat ze de moed heeft het nu anders aan te pakken.”

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/spa-en-groen-ondersteunen-gebruik-thuistaal-op-school