door JP © Bruzz

Het voorstel van Zakia Khattabi (Ecolo) om het bestuurssysteem van Brussel te hervormen lokt ook bij andere partijen reacties uit. Minister-president Rudi Vervoort (PS) toont zich een voorstander van een sterker gewest, net als Pascal Smet (SP.A). CDH’er Joëlle Milquet voelt er weinig voor om de banden met Wallonië door te snijden.

Als het van Ecolo-voorzitster Zakia Khattabi afhangt neemt het Brussels Gewest in de toekomst de bevoegdheden van de Franstalige Gemeenschapscommissie, Vlaamse Gemeenschapscommissie en Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie over. Ook wil ze minder politieke macht voor de gemeentes, en sluit ze fusies tussen gemeentes niet uit.

Voor

Minister-president Rudi Vervoort (PS) toont zich een enthousiast voorstander van een eengemaakt Gewest. “Welkom Zakia Khatabbi en anderen die van Brussel een sterk Gewest willen maken. Brussel kijkt uit naar volksvertegenwoordigers die het publieke belang verdedigen en niet alleen het gemeentelijk- of regionaal belang,” tweet hij. Dat is opvallend, want in het verleden bleek Vervoort eerder een communalist, iemand die liever de macht bij de gemeenten ziet dan bij het Gewest.

Ook SP.A-minister Pascal Smet, wiens partij eerder al naar buiten kwam met een voorstel voor een bestuursmodel met één OCMW, één politiezone en één begroting, reageert enthousiast. “Klaar om te debatteren mat Khatabbi,” schrijft hij op de sociale mediasite. “Jullie kennen mijn standpunt en voorstel voor #OneBrussel.”

Bruno De Lille, fractieleider voor Groen in het Brussels Parlement, reageerde eveneens positief op het voorstel van haar zusterpartij. Groen is tevreden dat er ook bij Ecolo geen taboes zijn.

Tegen

De CD&V kan zich dan weer niet vinden in het voorstel.

(…)

CDH-boegbeeld en ex-minister Joëlle Milquet toont zich ten slotte evenmin enthousiast over het voorstel, en wil juist band met Wallonië versterken. “Vergeet niet dat de Franstaligen nog altijd in de minderheid zijn,” schrijft ze. “De meest recente crisis heeft laten zien hoe belangrijk de Franstalige eenheid was tegen de nationalisten.” De Franstaligen hebben zich volgens haar altijd verzet tegen vergaande federalisering. Ze staat wél open om de banden opnieuw met Wallonië op een ander manier vorm te geven, maar ze voelt er niets voor om cultuur of onderwijs over te hevelen naar het Gewest.

Het hele artikel lees je hier: https://www.bruzz.be/politiek/spa-en-ps-positief-over-voorstel-ecolo-2018-01-15