door DV © Brussel Deze Week

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Eerlijke handel, een beetje een ongelukkige vertaling van fair trade, moet langer duren dan de week (7 tot 11 oktober) waarin er speciaal de aandacht op gevestigd werd. Zo denken alle partijen die in de gemeenteraad van de stad Brussel een zitje hebben. In een motie van de schepenen Bruno De Lille (Noord-Zuid), Philippe Decloux (Handel) en Chantal Noël (Aankoopcentrale) verbindt de stad zich ertoe om bij iedere aankoop ethische criteria in aanmerking te nemen, en ook rekening te houden met het leefmilieu en duurzame ontwikkeling. Zo wil de stad het gebruik van tropisch hout zoveel mogelijk binnen de perken houden en koopt ze nu alleen nog koffie die aan de criteria van eerlijke handel beantwoordt.

17-10-2002