door Wilfried Eetezonne © De Morgen

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Bruno De Lille, schepen voor Vlaamse Aangelegenheden in Brussel, zoekt naar een oplossing voor de KVS/de Bottelarij, zegt zijn kabinetschef Henk Van hellem

Bruno De Lille (Agalev), schepen voor Vlaamse Aangelegenheden en voorzitter van de raad van bestuur van de KVS/de Bottelarij, is er zelf voorstander van om de statuten van het gezelschap te herbekijken, zodat de stad Brussel in de toekomst niet langer automatisch de voorzitter moet afleveren. De Lille kwam de voorbije weken in opspraak omdat hij de stedelijke subsidies aan de KVS verminderde met 400.000 euro. Daarop kwam fel protest. De raad van bestuur vroeg dat De Lille er bij de stad Brussel voor zou ijveren dat de subsidies voor de eerste helft van 2003 op het peil van 2002 zouden blijven.

Vraag is of dat wel kan.

Henk Van hellem: “Als het zover komt, zal hijzelf vragende partij zijn. Het feit dat een schepen van de stad voorzitter is van de raad van bestuur is historisch gegroeid. De vraag is of dat nog moet. Wij houden daar niet aan vast. Over alles kan gepraat worden. Vandaag is er echter geen andere mogelijkheid.”

U maakt zich sterk dat er een oplossing gevonden kan worden.

“In 2002 bedraagt de toelage 1,2 miljoen euro. Dat wordt in maandelijkse schijven van 100.000 euro uitbetaald. We zullen vragen of de eerste zes schijven van 2003 eveneens op 100.000 blijven, waardoor het seizoen kan worden afgerond zonder dat er een cashflowprobleem ontstaat. Daarvoor moeten we begrotingstechnisch bekijken wat mogelijk is binnen de wet. Als dat niet lukt, zullen we naar een andere oplossing zoeken. Ondertussen kunnen de onderhandelingen over de problematiek rustig verlopen.”

De 400.000 euro mogen voorlopig niet besteed worden aan andere culturele projecten.

“Eerst moet het Gewest zich daarover uitspreken. Daarvoor bestaat er een termijn. Binnen die termijn, of als het Gewest die overschrijdt, mogen we dat sowieso niet doen. De subsidiekorting met 400.000 euro blijft hoe dan ook van kracht. Het gezelschap kan dat probleem overleven door de aflossing van de schuldenlast met een jaar uit te stellen.”

De stad Brussel kan de subsidie van de KVS niet langer zelf dragen.

“Er zijn sommigen die de KVS zien als een stadstheater voor de 30.000 Vlamingen in de stad Brussel. Wij zien het als een gezelschap voor een heel gewest. Wij beseffen dat de andere gemeenten er niet goed voor zitten. Maar de Vlaamse Gemeenschapscommissie moet hier haar verantwoordelijkheid nemen. Zij beschikken over 30 miljoen euro aan fondsen die nog onaangeroerd zijn. Men vergeet bovendien dat wij 23 miljoen euro betalen voor de renovatie van de schouwburg. Dat is veel meer dan de 2,5 miljoen die we waren overeengekomen in 1997. Vlaanderen houdt zich evenwel aan de regeling van 1997 en betaalt slechts 17 miljoen euro. We willen gewoon dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt maar na jaren van lief vragen wil niemand naar ons luisteren.”

27-12-2002