door DV © Brussel Deze Week

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

De stad Brussel trekt nog maar eens 6,7 miljoen extra uit voor de renovatie van het historische KVS-gebouw en het optrekken van het nieuwe bijgebouw. “Als bouwheer moesten we wel”, zegt schepen van Vlaamse aangelegenheden en gelijke kansen Bruno De Lille (Agalev), “anders had de aannemer de werken stilgelegd”. De Lille wil dat de Vlaamse Gemeenschap en / of de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) met centen over de brug komen, hij wil met andere woorden het geld recupereren. “Anders gaan we noodgedwongen moeten besparen op theateruitrusting en technische faciliteiten,” zegt De Lille, “wat betekent dat er een mooi gebouw zal staan waar niet in gespeeld kan worden.” Na renovatie wordt het gebouw voor 99 jaar in erfpacht gegeven aan de VGC die er totnogtoe geen cent heeft in geïnvesteerd.

In 1997 werden de kosten geraamd op 1 miljard oude Belgische franken, vandaag belopen ze 1,7 miljard ( frank). De stad Brussel draait op voor alle bijkomende kosten, de Vlaamse Gemeenschap heeft tot op heden geen frank of euro meer uitgetrokken dan ze voorzien had te betalen in 1997 (700 miljoen frank). Maar hoe kan het dat de rekening zo hoog oploopt? Dat is technisch volledig te verklaren, aldus De Lille. Twee voorbeelden: toen de kosten in 1997 geraamd werden, kon niemand weten dat de twee huizen naast het terrein waar het nieuwe gebouw komt een andere ondergrond hadden dan het perceel zelf. Dat betekende extra kosten, zo niet dreigden er barsten in 1 000 woningen rond de KVS. Om u een idee te geven: dat zou 75 werkdagen meer betekenen dan voorzien. Ook de eisen van de koninklijke commissie voor Monumenten en Landschappen – die de Lille niet betwist – deden de kosten hoog oplopen. Er waren twee elementen ze: de achtergevel en de bijkomende veiligheidsvoorzieningen voor de balkons.

De Lille: “de toestand zoals hij nu is, verklaart dat Brussel, een stad met 130 000 inwoners, evenveel investeert in de KVS als de Vlaamse Gemeenschap die 6 miljoen inwoners vertegenwoordigd.” met andere woorden: het wordt tijd dat andere overheden hun bijdrage leveren in de meer kost.

21-10-2002