door © De Morgen / Belga

Begin volgende week krijgt de Brusselse regering de studie over de haalbaarheid van de tijdelijke heropening van de Stefaniatunnel in afwachting van de grondige renovatie. Dat kondigde minister van Mobiliteit Pascal Smet vandaag aan tijdens het plenaire debat in het Brussels parlement over het dossier van de tunnels. Een bijzondere commissie zal de structurele en financiële tekortkomingen bij het onderhoud moeten evalueren.

De Stefaniatunnel werd vorige week vrijdag gesloten omdat er stabiliteitsproblemen waren en de veiligheid van de gebruikers niet gegarandeerd zou kunnen worden. De tunnel zou minstens een jaar gesloten blijven, werd toen gezegd. Maar intussen lieten Smet en minister-president Rudi Vervoort weten dat onderzocht zou worden of de tunnel toch niet tijdelijk kan heropend worden door een noodconstructie in de tunnel aan te brengen om de veiligheid te kunnen garanderen. Die studie zal begin volgende week klaar zijn, zei de minister in het parlement.

Hij kondigde ook aan dat het gewest, de betrokken gemeenten en politiezones en de MIVB een akkoord bereikt hebben over een noodplan voor de mobiliteit voor de buurt rond de Louizapoort, waar nu verkeerschaos heerst als gevolg van de sluiting van de Stefaniatunnel. “Dat plan zal in de komende uren worden uitgerold”, aldus Pascal Smet.

De totale kost voor de renovatie van alle tunnels wordt op 523 miljoen euro geschat, verklaarde minister Smet nog. Dat bedrag moet over een aantal jaren gespreid worden, maar de regering heeft nog geen beslissing genomen hoe dat gefinancierd wordt: op de eigen begroting, een PPS-constructie (publiek-private samenwerking) waarbij jaarlijks een bedrag betaald wordt aan de privépartners of een gedeconsolideerde PPS, waarbij de privépartner een risico moet lopen.

Bijzondere commissie

Het Brusselse parlement zette vanavond het licht op groen voor de oprichting van een bijzondere commissie voor het onderzoek naar de staat van de Brusselse tunnels. Dat gebeurde unaniem op een onthouding van Dominiek Lootens (Vlaams Belang) na. De commissie komt maandag om 14 uur voor het eerst bijeen.

De commissie, die zal bestaan uit 15 leden, moet de eventuele structurele en financiële tekortkomingen bij het onderhoud van de stedelijke infrastructuren, inzonderheid de Brusselse tunnels evalueren en aanbevelingen doen om de mobiliteit in het Brussels gewest te verbeteren. De bijzondere commissie moet haar verslag tegen 30 april klaar hebben.

Het voorstel bepaalt ook dat de procedure opgestart wordt voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie “die zou kunnen volgen op de werkzaamheden van de bijzondere commissie”.

Autogebruik ontmoedigen

(…)

Heel wat parlementsleden, zoals Paul Delva (CD&V), Bruno De Lille (Groen) en Jef Van Damme (sp.a) wezen op de noodzaak om het autogebruik te ontmoedigen. Zo zouden bedrijfswagens moeten vervangen worden door een mobiliteitsbudget, maar dat is een federale bevoegdheid.

Voor Cieltje Van Achter (N-VA) is het betonrot in de tunnels symptomatisch voor het Brusselse beleid. Voor haar is er dringend een crisismanager voor het dossier van de tunnels nodig. Ze riep de regering ook op een audit te laten uitvoeren bij Brussel Mobiliteit.

Mobiliteitsdebat

Jef Van Damme vindt dat de gigantische bedragen die nodig zijn voor de renovatie van sommige tunnels niet mogen leiden tot minder investeringen in andere beleidsdomeinen die essentieel zijn voor de levenskwaliteit voor de Brusselaar. Hij vond ook dat er van de tunnelcrisis gebruik gemaakt moet worden om het mobiliteitsbeleid van het gewest fundamenteel om te keren. Ook voor Paul Delva moet de visie op het tunnelbeleid geïntegreerd worden in een breed mobiliteitsdebat.

Bruno De Lille waarschuwde dat het geld voor de renovatie van de tunnels niet meer kan besteed worden aan het uitbouwen van alternatieven zoals het openbaar vervoer of het fiets- of voetgangersbeleid.

Hervé Doyens, nochtans van meerderheidspartij cdH, wees erop dat de MIVB jaarlijks 40 miljoen uittrekt voor het onderhoud van de 35 kilometer aan tunnels die zij beheert. Dat is 1,1 miljoen euro per kilometer of heel wat meer dan de halve euro per kilometer die Brussel Mobiliteit uittrekt. Voor het onderhoud van de 10,5 kilometer aan tunnels wordt 5,5 miljoen per jaar besteed.

Het hele artikel lees je hier: http://www.demorgen.be/binnenland/stefaniatunnel-gaat-misschien-toch-weer-tijdelijk-open-b19dd4c3/