U hebt het vorige week wellicht gehoord: de Brusselse regering is niet bepaald enthousiast over het Milieu Effecten Rapport van de Vlaamse Regering over de verbreding van de Ring rond Brussel. Pardon, het MER over de “optimalisatie” (want dat klinkt positiever) van de Ring rond Brussel.

Ongetwijfeld is deze studie uitgevoerd door zeer capabele onderzoekers, alleen hebben ze jammer genoeg het verkeerde project onderzocht. Het echte project – de verbreding van de ring, zonder meer – wordt namelijk niet bestudeerd.

Subtiel draait men het publiek een rad voor de ogen. Men vergelijkt een aantal scenario’s en doet daarbij telkens alsof er al een kilometerheffing is ingevoerd en alsof het volledige wensnet van de Lijn (met sneltrams en extra verbindingen naar Brussel) in gebruik genomen is.

Ik ben het eens met de onderzoekers dat deze “modal shift” maatregelen (hoe krijg je mensen zover dat ze zich op andere manieren en momenten gaan verplaatsen) eigenlijk de echte oplossingen zijn voor ons mobiliteits-, lucht- en milieuprobleem, maar … noch budgettair, noch politiek is er binnen de Vlaamse Regering een draagvlak voor.

De Vlaamse regering heeft bij mijn weten geen geld voorzien voor de snelle uitvoering van het wensnet van De Lijn (het zgn. 2020-plan). En het Gewest Brussel staat vandaag alleen met zijn vraag naar een intelligente kilometerheffing voor personenwagens.

Als je al die maatregelen dan toch meeneemt in je studie, zouden die de resultaten dan niet een heel klein beetje erg veel positief beïnvloeden? Als ik een slecht karakter had – wat natuurlijk niet zo is – zou ik zelfs durven beweren dat de resultaten van de MER blijkbaar opgepimpt moesten worden. Zouden de resultaten van een MER-studie over een verbreding pur et dur misschien niemand overtuigen?

En toch beweert de Vlaamse Regering dat de verbreding van de Ring voor haar geen idee-fixe is. Ze waren zelfs bereid om meteen een aantal alternatieven te laten onderzoeken. Een tunnel onder Brussel van E40 tot E40 bijvoorbeeld. Of een dubbeldeksring. Een luchtbrug vond men er blijkbaar net iets over.

Ach, eigenlijk zijn er maar drie keuzes: of je gaat verbreden, of je werkt op de “modal shift”,  of je combineert die twee. Al de rest zijn onbetaalbare fantasietjes en dus hadden ze zich de moeite van de studie net zo goed kunnen besparen. Behalve natuurlijk als deze onderzoeksopdracht inderdaad een ander doel had: de verbreding van de ring incontournable maken.

De vraag blijft daarbij natuurlijk welke situatie men wil aanpakken.

En ook dat is verrassend. De studie bekeek namelijk enkel doelen op het vlak van mobiliteit. Doelstellingen ivm klimaat en luchtkwaliteit waar de drie gewesten aan gehouden zijn (en waarvoor Europa ons op de vingers tikt), worden niet bestudeerd. Het is blijkbaar niet nodig om de vervuiling en uitstoot van fijn stof te verminderen. Als je dan weet dat in Brussel de normen rond fijn stof op verschillende plaatsen tientallen keren per jaar overschreden worden (in Haren in 2011 maar liefst 87 keer en dat is echt niet aan het drukke Harense dorpsverkeer te wijten) en dat we de voorbije jaren gedurende meerdere dagen de smog in onze straten zagen hangen, dan kunnen we wel degelijk van een gemiste kans spreken.

Dat een verbreding sowieso moeilijk te rijmen valt met de Brusselse doelstelling om tegen 2018 de verkeersdruk met 20% terug te dringen, laat ik dan nog even ter zijde.

Het is voor mij duidelijk dat de beste én meest betaalbare optie voor onze mobiliteit niet een megalomaan infrastructuurproject is, maar een duidelijke keuze voor een “Modal Shift”. Dat hebben ze volgens mij zelfs in Vlaanderen al door, maar blijkbaar ontbreekt de moed hen om na het Oosterweeldebacle weer een prestigeproject af te blazen.

Nochtans… Crevits is toch lid van die partij van de 5 minuten politieke moed? Go for it Hilde, Brussel (en uiteindelijk ook Vlaanderen, dat weet ik zeker) zal je dankbaar zijn.