door © De Morgen

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

In een opiniebijdrage in De Morgen eisen Stefaan De Ruyck, zakelijk leider bij het Toneelhuis, en Dirk De Corte, algemeen directeur van het Gentse Publiekstheater, dat Bruno De Lille zijn ontslag indient als voorzitter van de Raad van Bestuur van de bottelarij / KVS. De Lille is in Brussel ook Agalev-schepen van Vlaamse aangelegenheden en heeft in die hoedanigheid de Brusselse subsidie aan de KVS verminderd. Volgens De Lille moeten ook de andere Brusselse gemeenten bijdragen leveren aan de KVS en moet het subsidieconvenant met de verschillende overheden worden geformaliseerd.

Het Toneelhuis en het Publiekstheater pikken die “truc van luie Sjarel” niet en vinden dat de schepen “harakiri pleegt op een instelling die hij in zijn hoedanigheid van voorzitter eigenlijk ten volle behoort te verdedigen” . De auteurs vinden bovendien dat De Lille als politicus via de geijkte democratische kanalen moet werken als hij het niet eens is met de goedgekeurde decreten. Aan De Lille geven ze het volgende advies: “Neem ontslag uit de Raad van Bestuur (…) en geef onze collega’s tenminste de kans om hun instelling en hun beleid op de best mogelijke manier te verdedigen.” Vanavond vergadert de Raad van Bestuur van de KVS / de bottelarij.

17-12-2002

Het hele artikel lees je hier: https://www.demorgen.be/nieuws/toneelhuis-en-publiekstheater-eisen-ontslag-kvs-voorzitter~b08db5cd/