Op het Vossenplein / Place du Jeu de Balle in Brussel wordt er vanavond, vannacht en morgen volop actie gevoerd tegen de plannen van het VLD-MR/sp.a-PS college om onder het plein een nieuwe openbare parking te maken. 24 uur lang zijn er concerten en komen buurtbewoners en sympathisanten samen om hun ongenoegen en ongeloof te laten blijken. Een openbare parking zou de levendige buurt en de drukbezochte rommelmarkt een serieuze klap kunnen geven. Het college is trouwens van plan van ook elders binnen het centrum nog 3 extra parkings te maken terwijl de vele openbare parkings die er nu al zijn gemiddeld maar voor 70% gebruikt worden. Alles voor de auto dus terwijl overal in Europa (terecht) andere keuzes gemaakt worden.

Natuurlijk zijn we blij met een autovrije zone in het centrum van de stad maar niet als er tegelijk een miniring en honderden extra parkeerplaatsen in de woonwijken (die extra autoverkeer naar die wijken zullen aantrekken) gemaakt worden. Samen met onze vrienden van Ecolo verzet Groen zich hiertegen. De leefbaarheid van de stad vergroot je o.m. door de autodruk net te doen dalen. Een plan dat de auto tot diep in onze woonwijken leidt, hoort thuis in de vorige eeuw. En dus ging ik mee actie voeren (onze groene gemeenteraadsleden laten ons verzet natuurlijk ook in de gemeenteraad horen).