door sco © De Standaard

Verbijstering over verklaringen in Tunnelcommissie

‘Het was de politiek die besliste.’ Dat zinnetje was gisteren – weliswaar in het Frans – meermaals te horen tijdens de tweede hoorzitting van de speciale tunnelcommissie van het Brussels Parlement. Drie voormalige toplui van Brussel Mobiliteit, de bevoegde administratie, kwamen zich verantwoorden voor de wegrottende plafonds en afbrokkelende wanden.

Zo vond Jean-Claude Moureau, de vroegere directeur-generaal, dat de politici liever geld spendeerden aan het openbaar vervoer en fietspaden. Niet aan tunnels. Of bruggen, voegde hij er nog waarschuwend aan toe. En dat ondanks herhaalde noodkreten.

(…)

Luchtig bedoeld

Zijn collega Christian Debuysscher, het oud-diensthoofd, maakte het persoonlijk en nam Bruno De Lille (Groen) op de korrel, die vijf jaar lang staatssecretaris voor Mobiliteit en Openbaar Ambt was. ‘Hij heeft nooit nieuwe ingenieurs aangeworven om de tunnels te inspecteren. Wellicht vanuit de visie van de groenen op tunnels en ingenieurs.’ Een uitspraak die De Lille ‘lachwekkend vond mocht ze niet zo grof zijn’. De fractieleider van Groen benadrukte dat aanwervingen via de ministerraad gingen. ‘En een beetje bescheidenheid is toch op zijn plaats voor een dienst waarvan de ingenieurs de tunnels in deze toestand hebben achtergelaten.’ Waarop Debuysscher zei dat zijn opmerking luchtig bedoeld was.

Daarna sloeg de verbijstering compleet toe bij de aanwezige parlementsleden. Er waren meerdere vragen over waar precies de bouwplannen voor tunnels en bruggen zich bevonden. Dat kon Debuysscher heel exact zeggen: in de jaren negentig werd een deel van het archief in de brugpijlers van het Reyerscomplex gestockeerd door plaatsgebrek. ‘De muizen hebben er ondertussen al wel een paar happen van genomen’, voegde hij er nog aan toe.

De zitting werd nog even emotioneel toen Moureau op zijn beurt met tranen in de ogen zei zich zorgen te maken over het personeel dat nu bij Brussel Mobiliteit aan de slag is. ‘Ik krijg te horen dat er burn-outs zijn, dat er mensen gepest worden. (…) Dat doet me pijn.’ Onder zijn bewind ging het er veel vreedzamer aan toe, was de boodschap.

Het hele artikel lees je hier: http://www.standaard.be/cnt/dmf20160217_02134607