door © bruzz.be / Belga

In het Brussels parlement is vrijdag gediscussieerd over de vaststellingen en aanbevelingen van de bijzondere tunnelcommissie. Die werden door de meeste partijen ook goedgekeurd. N-VA, PVDA en Vlaams Belang stemden tegen.

Meerderheid en oppositie in het Brussels parlement hebben zich vrijdag tijdens het plenaire debat over de bijzondere tunnelcommissie positief uitgelaten over de vaststellingen en aanbevelingen die in commissie unaniem zijn goedgekeurd. Maar zowel Bruno De Lille (Groen), Jef Van Damme (SP.A) als Paul Delva (CD&V) drong erop aan ook de alternatieven voor de wagen niet te vergeten. N-VA, die geen stemrecht had in de commissie, stemde – samen met de PVDA en het Vlaams Belang – tegen omdat de commissie te oppervlakkig te werk is gegaan. “Regering en administratie waren al in 2009 en zelfs vroeger op de hoogte van de slechte staat van de tunnels”, stelde Cieltje Van Achter, die vond dat de commissie te oppervlakkig had gewerkt.

De Lille en Céline Delforge (Ecolo) riepen de regering op de aanbevelingen consequent uit te voeren en pleitten voor dezelfde urgentie voor maatregelen die files wel korter maken, zoals fietspaden. Dat de regering bijna een miljard euro in de tunnels gaat steken, is volgens het Groen-parlementslid een gemiste kans. Van Damme, partijgenoot van de bevoegde minister Pascal Smet, was tevreden dat er geen politieke spelletjes gespeeld werden in de commissie. Voor hem zijn de problemen met de tunnels een samenloop van omstandigheden. Zo zijn er constructiefouten gemaakt bij sommige tunnels – wat verklaart waarom sommige recente tunnels er slechter aan toe zijn dan de oudere exemplaren -, was er een gebrekkig onderhoud van de tunnels en was er een gebrekkige opvolging door de politiek en de administratie. De SP.A’er hoopte dat in de toekomst evenveel aandacht zal gaan naar het fietsplan, het falend S-net (of het GEN) en het bus- en tramnetwerk.

Delva was tevreden dat de regering het idee van een tunnelheffing lijkt verlaten te hebben, en dat tegelijk met de investeringen voor de tunnels ook de investeringen voor het openbaar vervoer en het fietsplan worden voortgezet.

MR-fractieleider Vincent De Wolf kondigde aan dat zijn fractie de vaststellingen en aanbevelingen zal goedkeuren, maar zich zal onthouden op het verslag van de commissiewerkzaamheden. De commissie heeft een aantal documenten niet ontvangen, terwijl documenten waarvan gezegd werd dat ze niet bestonden, wel degelijk bleken te bestaan. Hij betreurde ook, net als De Lille en Van Achter, dat er geen confrontaties plaatsvonden tussen administratie en politici over een aantal tegenstrijdige uitspraken.

(…)

In zijn antwoord zei minister van Mobiliteit Pascal Smet dat hij de aanbevelingen ter harte neemt: de audit van Brussel Mobiliteit loopt, het Rekenhof is gecontacteerd, het meerjareninvesteringsplan voor de tunnels is klaar, en de werken aan de Naamse Poort- en Troontunnels zijn gestart. “De regering heeft goed geluisterd en werkt aan een groot mobiliteitsplan. De tunnels zullen de resterende drie jaar van deze legislatuur een prioriteit zijn”, engageerde hij zich.

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/tunnels-worden-prioriteit-voor-rest-van-legislatuur