door Bettina Hubo © Brussel Deze Week

De Paspartoe, de vrijetijdspas die de vroegere cultuurwaardebon vervangt, wordt vooral uitgereikt aan kansarmen. Die gebruiken de pas nog te weinig en zeker te weinig voor cultuur. Dat blijkt uit een eerste evaluatierapport dat Brussels minister Pascal Smet (SP.A) liet uitvoeren door zijn administratie.

De Paspartoe werd ingevoerd door Bruno De Lille (Groen), staatssecretaris tijdens de vorige legislatuur. Hij vond dat de vroegere cultuurwaardebonnen, bedoeld om de cultuurparticipatie te bevorderen, te veel ten goede kwamen aan mensen die toch al aan cultuur deden. De Lille wilde vooral kansarmen stimuleren.

De Paspartoe is een chipkaart die jaarlijks recht geeft op één cultuurwaardebon van zes euro en voorts de mogelijkheid geeft om punten te sparen. Wie naar Muntpunt gaat, een theatervoorstelling bijwoont of een sportkamp doet, krijgt één punt, net zoals in de supermarkt. De gespaarde punten kunnen worden omgeruild. Voor vijf punten krijg je in sommige cultuurhuizen bijvoorbeeld een drankje na de voorstelling. Kansarmen kunnen een speciale Paspartoe vragen, de MIA. Daarmee krijgen ze een flinke korting op voorstellingen of vrijetijdsactiviteiten.

De Paspartoe werd in februari 2014 gelanceerd. Uit het evaluatierapport blijkt dat er ondertussen 6.306 passen zijn aangevraagd, waarvan 67 procent door kansarmen. De meeste pasjes werden verdeeld aan kinderen. Het pasje was immers nodig voor een inschrijving bij de speelpleinen aan reductietarief. Jongeren en studenten worden het minst bereikt.

Met sparen en omruilen gaat het nog altijd niet hard. Uit het rapport blijkt dat er ondertussen ‘slechts’ 18.151 punten werden bijeengesprokkeld door 2.357 personen. Een flink deel van de pashouders heeft nog geen enkel punt gespaard. Vooral kansarmen blijken weinig interesse te hebben in sparen. Punten omruilen gebeurt nog minder. Slechts 147 personen, veelal ouderen, ruilden punten in voor een drankje of een ander voordeeltje. Wie iets inruilt, doet dat vooral bij Muntpunt en het Brusselse Ouderenplatform.

Kansarmen benutten het pasje zoals gezegd vooral voor de inschrijving met korting voor een speelplein. Maar 732 personen bezochten ook culturele voorstellingen met korting.

De cultuurwaardebon dan, die bij elke Paspartoe zit. Die blijkt aan hetzelfde euvel te lijden als de vroegere cultuurwaardebon. Slechts een kleine twintig procent van de bons die aan individuele gebruikers werd uitgereikt, werd ook effectief gebruikt.

Groeien
Conclusie van het rapport? Het aantal uitgereikte Paspartoes moet naar omhoog. Voorts moeten groepen makkelijker gebruik kunnen maken van de pas. Het rapport beveelt aan om het aantal verdeelpunten uit te breiden, het systeem technisch te vereenvoudigen, de communicatie flink te verbeteren en ook om het aantal culturele aanbieders uit te breiden.

(…)

Het hele artikel lees je hier: http://www.brusselnieuws.be/nl/cultuur/twee-derde-van-paspartoe-pasjes-gaat-naar-kansarmen