door © ‘t Pallieterke

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Men kan moeilijk ontkennen dat er dit jaar een bijzonder spannend sfeertje rond De Cuyper-prijsuitreiking hing. Eerder deze maand kwam het Brussels stadbestuur op zijn beslissing terug om de uitreiking in het stadhuis te laten plaatsvinden, met als gevolg dat het VKB prompt een kort geding aanspande. Woensdagnamiddag viel een uitspraak in deze zaak. De rechter bevestigde het VKB in haar rechten en oordeelde dat de stad Brussel de eerdere belofte moest nakomen. Het alternatief plan om de lauwering in “De Warande” te laten doorgaan, kon dus met een gerust gemoed opgeborgen worden.

Maar de rechterlijke uitspraak maakte burgemeester Freddy Thielemans (PS) duidelijk nijdig. Donderdagochtend werd de pers op bevel van de burgemeester uit de ridderzaal geweerd. Officieel luidde het dat de burgemeester eerst de pers te woord wou staan, maar alras bleek dit een volledig verzonnen verhaal te zijn. Een waanzinnige situatie ontstond waarbij de meer dan honderd genodigden én Luc van den Brande in de zaal zaten en de pers aan de trappen van het stadhuis werd gehouden. De verwarring was compleet, maar na enig onderhandelingswerk van enkele bestuursleden van het Komitee verkregen de persmeisjes en -jongens dan toch de toestemming het stadhuis te betreden. Thielemans kregen we die dag niet meer te zien. Zijn woordvoerster verklaarde evenwel voor de camera’s van TV-Brussel dat het allemaal om een misverstand ging, maar toen bleek dat een journaliste daar geen genoegen mee nam, verspreidde ze het onwezenlijke verhaal dat eigenlijk het organiserend comité de pers buiten wilde houden. Kafka was die dag duidelijk op het appèl. De dagelijkse dosis leugens en laster die de socialist Thielemans op de wereld afvuurt was donderdagochtend al ruimschoots opgebruikt.

Plechtigheid

Het leuke aan dergelijke plechtigheden is eigenlijk vooral de receptie achteraf, en aan de lengte van het gebeuren te zien was het VKB schijnbaar ook die mening toegedaan. Een kort welkomstwoord van voorzitster Els Grootaers, de laudatio uitgesproken door erevoorzitter André Monteyne, de plechtige uitreiking van de erepenning aan Luc van den Brande en diens dankwoord werden in een programma van nog geen 45 minuten gepropt. En waarom ook niet? Nieuwe dingen komen doorgaans niet aan bod en voor het herhalen van de algemeen bekende standpunten en uitgangspunten heb je heus geen uren nodig. Kletsen met een glas in de hand is zoveel aangenamer…

Drie partijen (CD&V, Vlaams Blok, N-VA) vaardigden een delegatie af, maar het was vooral de uitgebreide CD&V-fanclub in het kielzog van de gelauwerde Van den Brande die in het oog sprong. Partijgenoten als Brigitte Grouwels, Simonne Creyf, Mia de Schampelaere, Herman Suykerbuyck, Ludwig Caluwé, maar ook Frank Judo, één van de coming men in de Brusselse CD&V en tevens advokaat van het VKB, gaven present. Het Blok stuurde de parlementsleden Arckens en Lootens en voor de N-VA was Rudi Coel, voorzitter van de N-VA-Brussel, aanwezig. Maar ook mensen als prof. Emeritus Erik Suy en publicist Mark Grammens waren van de partij. Opvallende verschijning was Leo Goovaerts, de geroyeerde VLD-politicus die er duidelijk op uit was wat vervallen contacten met het Vlaams-Brusselse verenigingleven te herstellen.

23-10-2002