door LV © BRUZZ

Ecolo-Groen kreeg de voorbije weken de wind van voor omdat de geplande metrolijn 3 opnieuw in vraag werd gesteld. Volgens kersvers Brussels lijsttrekker Elke Van den Brandt werd de boodschap echter niet goed geïnterpreteerd. “Als we vragen stellen is het om te vermijden dat de metro nog meer vertraging oploopt.”

Proficiat met uw lijsttrekkerschap. Wat is uw ambitie?
Elke Van den Brandt: Brussel veranderen. Van onderuit borrelt er heel wat: er waren de acties aan de scholen voor propere lucht, nu komen steeds meer mensen op straat voor het klimaat, maar ik denk ook aan de burgerbeweging die asielzoekers opvangt. Wij willen die vraag naar verandering politiek vertalen. We moeten het momentum grijpen om de stad te veranderen.

U zit nu in het Vlaams parlement, waar u vooral heeft gewerkt op welzijn. Iets heel anders dan de gewestmateries zoals mobiliteit.
Van den Brandt: Ik kies nu heel hard voor Brussel omdat we op een kantelpunt zitten. Er is een draagvlak en ik wil graag meewerken aan die omslag. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen zijn we met Ecolo de grootste politieke familie geworden van Brussel. Daardoor zitten we nu in 14 van de 19 gemeenten mee in het bestuur, maar door de complexiteit van Brussel moet je met het Gewest en de gemeenten aan hetzelfde zeel trekken om echt dingen te veranderen. Dus hopen we van de kiezer een mandaat te krijgen om ook in de gewestregering in te breken.

Groen wil een klimaatregering en een coalitie voor propere lucht, maar jullie stellen de geplande metrolijn 3 opnieuw in vraag. Is dat verantwoord?
Van den Brandt
: Laat me duidelijk zijn: wij zijn voor de metro. Dat is en blijft de snelste manier om je door de stad te verplaatsen. Het project dat voorligt, is nodig. We hebben het dan ook mee in gang gestoken in de vorige legislatuur. Mensen die de tram nemen op de Noord-Zuidas weten dat die verzadigd is. Dus ja, wij willen die metro en we zijn loyaal aan het akkoord uit 2014.

De nieuwe gemeentebesturen van Brussel en Sint-Gillis, waar jullie sinds kort in de coalitie zitten, stelden nochtans heel wat kritische vragen bij het station Toots Thielemans.
Van den Brandt
: Groen bestuurt mee in veertien gemeenten, maar er was geen enkel negatief advies en Groen zal een constructieve partner zijn om het project mee uit te voeren. Dat neemt niet weg dat we vragen stellen, bijvoorbeeld over de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers. Het feit dat we dat vandaag nog moeten vragen is eigenlijk hallucinant. Een andere vraag had betrekking op de handelaars op de Stalingradlaan. Die zullen hinder ondervinden van de werf omdat hun straat twee jaar open zal liggen.

De plannen voor Toots Thielemans zijn al een keer bijgestuurd om de hinder te beperken. Moet die oefening dan opnieuw gebeuren?
Van den Brandt
: Ik herhaal: er was geen enkel negatief advies. Maar als we nu niet gaan praten met de handelaars, riskeer je rechtszaken die het project nog meer vertragen. Als we vragen stellen is het om te vermijden dat de metro nog meer vertraging oploopt. Sinds wij niet meer in de regering zitten, is de einddatum van het project bijgesteld van 2024 tot 2030.

Volgens minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) is de ombouw van de premetro nog altijd gepland voor 2024 en is er enkel vertraging voor het deeltraject tussen Noord en Bordet dat in handen is van Beliris.
Van den Brandt
: Volgens Beliris is het deze Brusselse regering, dus zonder de groenen, die het dossier slecht beheerd heeft en geen knopen heeft doorgehakt. Het is onze plicht om daar vragen over te stellen. We moeten erover waken dat het project goed wordt en de metro er effectief komt. Beloftes zijn niet voldoende.

Is er dan fout gecommuniceerd? Uw partijgenoot Bruno De Lille stelde voor om de premetro te behouden en enkel een nieuwe metro te bouwen tussen Rogier en Bordet…
Van den Brandt:
 (ontwijkend) Opnieuw gaat het om vragen die gesteld worden. Een goede bestuurder houdt zijn budget op orde, maar we stellen vast dat het budgettair plaatje niet transparant op tafel ligt. Als we vragen stellen is het omdat we bezorgd zijn. We moeten niet alleen investeren in metro, maar ook in andere oplossingen om het openbaar vervoer op kortere termijn te verbeteren. Wij willen de vertramming van bus 71 opnieuw op tafel leggen. Die is door de huidige regering afgevoerd. Ook de tram naar Thurn & Taxis moet er komen. Daarnaast denken we aan een tram op de Keizer Karellaan.

Minister Smet pleit voor een metro richting Groot-Bijgaarden. Is dat voor jullie een optie?
Van den Brandt
: Op termijn is een metro mogelijk, maar we willen eerst de concrete plannen zien. Het voordeel van de tram is dat je op veel kortere termijn een oplossing kan bieden. Tijdens de sluiting van de Leopold II-tunnel hebben we een busbaan aangelegd. Daar kan je makkelijk ook een tram aanleggen om die kant van Brussel beter te bedienen en een deel van de pendelaars die met de auto komen te laten overstappen.

Is dat wel zo makkelijk een tram aanleggen? Smet zegt dat hij al jaren vraagt om meer eigen bedding voor tram 55 in Schaarbeek. Jullie zitten daar al 18 jaar in het bestuur…
Van den Brandt
: Er zijn in Schaarbeek al vrije beddingen aangelegd. Natuurlijk mag en moet het nog meer zijn. Minister Smet zal in Ecolo-Groen een bondgenoot vinden om dat samen te doen. Als er weerstand is moeten we die wegwerken. Kijk naar tram 9 in Jette. Tijdens de werken werd de markt verplaatst en dat zorgde voor verzet. Het gemeentebestuur is in dialoog gegaan en heeft dat heel nauw opgevolgd om de impact zoveel mogelijk te beperken. Dat is goed bestuur.

Het hele artikel lees je hier: https://www.bruzz.be/politiek/van-den-brandt-groen-voor-metro-2019-01-30