door © De Standaard

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

,,De groten kunnen er beter tegen” 

Misschien vindt minister van Cultuur Paul Van Grembergen nog ergens ruimte om de besparingen terug te schroeven, maar ook dan heeft zijn prille cultuurbeleid al schokken veroorzaakt. Vooral een uitspraak als ,,de groten kunnen er beter tegen” zal discussiestof opwekken.

Voor de vijf betrokkenen kwam het bericht als een schok van zeven op de schaal van Richter. Samen verliezen ze meer dan twee miljoen euro. Op het totale cultuurbudget moet zelfs zeven miljoen euro bespaard worden. De namen van de ,,slachtoffers” wekten een dubbele reactie op bij de anderen. ,,Dit kan niet”, zegt Jerry Aerts (deSingel). ,,Maar iedereen wacht nu af. Iedereen vecht voor het eigen behoud.”

Nochtans zal de kunstensector enige solidariteit moeten tonen, als men nog iets wil bereiken. De woordvoerder van de minister houdt het immers op een formele, maar duidelijke boodschap: ,,Door de begrotingsronde van de Vlaamse regering moet er bespaard worden. Aan de decreten wordt niet getornd, omdat die parlementair beslist werden. De groten kunnen er beter tegen dan de kleintjes.”

Kunnen de groten er beter tegen? Dries Sel (Vlaams Radio Orkest): ,,Ik sta paf. Het VRO had net een nieuw profiel gekregen: het houdt zich bezig met twintigste-eeuwse muziek en multimedia. Twee jaar is er gediscussieerd, en in juni jongstleden viel een regeringsbeslissing. We rekenden op 500.000 euro om ons deficit bij te passen, die kwam er niet, en nu moeten we nog eens 375.000 euro besparen. Dit brengt ons terug op nul.”

Ook Jan Briers (Concertgebouw, Brugge) staat paf. ,,Dit concertgebouw, waarin de Vlaamse overheid mee investeerde, heeft veel geld gekost. Het heeft enorme mogelijkheden, maar als we al meteen zo ruw moeten besparen, dienen de ambities een stuk lager te liggen. We hébben de voorbije maanden voor de programmatie al bespaard, geknipt, geschraapt. Nu kan er echt niks meer af.”

Een optie is om het Concertgebouw een commerciële functie te geven. Dan moet de zaal verhuurd worden aan derden, dan komt de nadruk te liggen op een receptieve werking. Briers: ,,Dat kan, maar moest men daarom zo’n duur gebouw zetten? Voor mij is het duidelijk: als de regering haar belofte niet nakomt, kan ik mijn opdracht niet afwerken. Dan stap ik op.”

DE beslissing van de minister van Cultuur viel abrupt en zonder overleg met de betrokkenen. Nochtans had kabinetschef Bart Caron vorige vrijdag in De Standaard zo’n overleg aangekondigd. Dries Sel (VRO) kreeg vrijdagavond al een onheilstelefoon. Bij de Vlaamse Opera in Gent heeft men totnogtoe geen officieel bericht gekregen.

Van Grembergen motiveert zijn beslissing: ,,Mijn cultuurbegroting is gestegen, maar niet voldoende om de nieuwe decreten en uitgavenstijgingen te volgen. Als er dan moet worden bespaard, wil ik eerst de decreten van het parlement honoreren. Verder had ik niet veel mogelijkheden meer. Eén mogelijkheid was, en dat doe ik ook, het vertragen van grote projecten. Het Gallo-Romeins Museum bijvoorbeeld, de Bijloke, het MAS ook. Antwerpen mag zijn planning maken voor het MAS, maar onze inbreng volgt de voorziene timing niet.”

Is dit definitief? ,,Ik hoop daar nog een gesprek over te hebben met de collega’s. Ik moet mijn begroting nog indienen bij het parlement. Ik hoop nog op een oplossing. Ik wacht de discussie af om te kijken of er bij de collega’s bereidheid groeit om iets extra te doen.”

Maar de vragen zullen ongetwijfeld komen. Het departement Cultuur komt zijn verplichtingen na om zijn decreten uit te voeren, maar negeert een akkoord van 28 juni in de ministerraad. ,,Wat is nog de waarde van een regeringsbeslissing”, fulmineerde Dries Sel (VRO) gisteren. ,,Waarom hebben we twee jaar gepraat als men een beslissing zo abrupt kan terugdraaien? Wat wil men en wat niet? Er is geen énkele inhoudelijke motivering.”

Dat is ook de teneur bij deFilharmonie. Intendant Jan Raes: ,,Er is een regeringsbeslissing en die staat op papier. De geloofwaardigheid van de Vlaamse Gemeenschap wordt hier zwaar getest.”

Jerry Aerts, directeur van deSingel: ,,Algemeen vind ik deze beslissing drastisch en onbehoorlijk. Dit kan beleidsmatig gewoon niet.” DeSingel is de enige die niet moet inleveren, maar krijgt de gevraagde verhoging niet. ,,Dan hebben we problemen”, zegt Aerts. ,,Maar bij een verlaging hadden we zelfs een paar maanden mogen sluiten.”

Het kabinet Cultuur wijst erop dat de besparingen door de vertraagde uitbetalingen op infrastructuurwerken geen enkel effect hebben op de werken zelf. De Brusselse schepen van Cultuur Bruno De Lille had zich zaterdag in deze krant zorgen gemaakt over de renovatiewerken aan de KVS. Marc Van den Broecke: ,,Voor projecten als het Gallo-Romeins museum, het MAS, de Bijloke en de KVS hebben wij enkele opeenvolgende jaren kredieten vastgelegd. Overal moeten de werken nog beginnen of zijn ze pas begonnen. De eerste facturen moeten nog binnenkomen. Omdat we al bedragen gestort hebben, kunnen we de volgende betalingsschijven naar achter schuiven.”

Enkele grote steden wachten af wat het kerntakendebat voor hen nog kan opleveren. Ze hopen enkele uitgavenposten voor cultuur aan de Vlaamse Gemeenschap te kunnen overlaten. De stad Gent heeft alvast enkele posten geschrapt. Daarop schreef minister Van Grembergen een brief dat voorlopig iedereen de lopende verantwoordelijkheden zou nakomen. Door de besparingen bij de Vlaamse Gemeenschap zijn de vooruitzichten bij de steden lichtjes getemperd.

Het hele artikel lees je hier: https://www.standaard.be/cnt/dst25092002_055

25-09-2002