door tvb © Het Nieuwsblad

Het Brussels Parlement heeft een ordonnantie goedgekeurd die anonieme praktijktests, zogenaamde mystery calls, mogelijk maakt. Daarmee is het de federale regering voor, die de maatregel weliswaar al goedkeurde in het Zomer­akkoord. Met mystery calls mag de sociale inspectie anoniem controleren of werkgevers discrimineren. “Mijn vertrouwen in de daadkracht van de federale regering is laag”, zegt Brussels Groen­parlementslid Bruno De ­Lille. “Nu kunnen we de discriminatie in Brussel alvast aanpakken.” ­Minister van Werk Kris Peeters (CD&V, foto) ziet geen graten in de Brusselse vlucht vooruit. “De minister heeft Brussel altijd aangemoedigd om zelf initiatieven te nemen”, klinkt het op zijn kabinet.

Dit artikel verscheen op 14 oktober 2017 in Het Nieuwsblad.