wetstraatHet goederentransport is uiterst belangrijk voor de bevoorrading van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Maar zo’n 80% van het transport verloopt nog via de klassieke weg. Spoor en waterweg worden nauwelijks gebruikt. We onderzoeken hoe we elke transportmiddel optimaal kunnen inzetten om zo de verkeersdruk te verminderen. Het Goederenvervoerplan, een primeur in België, zal op die manier zowel een strategisch plan als een actieplan worden.wetstraatLe transport de marchandises est extrêmement important pour l’approvisionnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Environ 80% du transport se déroule toutefois via la voie classique. La voie ferroviaire et l’eau sont à peine utilisées. Nous étudions comment engager de manière optimale chaque mode de transport afin de réduire la pression automobile. Le Plan de transport de marchandises, une première en Belgique, deviendra ainsi tant un plan stratégique qu’un plan d’action.