door © Bruzz.be / Belga

“Het vertrouwen in de regering niet vragen zou een vlucht geweest zijn. De oppositie zou het mij verweten hebben.” Dat zei Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) dinsdagvoormiddag in het Brussels parlement in zijn repliek op het debat over de regeringsverklaring. Opmerkelijke afwezige in het halfrond was CDH-minister Céline Fremault.

In Brussel is het niet gebruikelijk dat de regering het vertrouwen van het parlement vraagt bij de start van het parlementaire jaar, wat bijvoorbeeld wel gebeurt na het debat over de beleidsverklaring van de federale regering in de Kamer. Maar dit jaar was dat volgens Vervoort wel nodig na de politieke crisis in Franstalig België van afgelopen zomer.

Verschillende oppositieleden verwezen naar het feit dat minister Fremault niet op de hoogte zou zijn geweest dat Vervoort het vertrouwen zou vragen. De regering moest na haar aankondiging overigens nog een motie hiervoor opstellen, die dan in het parlement kon worden ingediend. Bruno De Lille (Groen) betreurde dat er zelfs bij de vertrouwingsstemming politieke spelletjes gespeeld worden.

(…)

Benoît Cerexhe stelde dat het CDH op zijn honger blijft zitten voor een aantal dossiers, zoals de zorgverzekering en de kinderbijslag. “Dat zijn twee dossiers waarvoor uw minister, Fremault, verantwoordelijk is”, repliceerde Rudi Vervoort. Wat de zorgverzekering betreft, is er nog geen tekst waarover de interkabinetten onderhandelingen kunnen starten. En over de kinderbijslag loopt de discussie al lang, maar hebben niet alle partners dezelfde visie over het principe ‘een kind is een kind’, kaatste de regeringsleider de bal terug.

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/vervoort-geen-vertrouwen-vragen-zou-vlucht-zijn