Persbericht Groen

Bruno De Lille is verheugd dat de meerderheid van Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) de resolutie over het inschrijvingsbeleid van het Nederlandstalig secundair onderwijs heeft goedgekeurd. Er bestaat een brede consensus om voor het inschrijvingsbeleid van het secundair onderwijs in Brussel rekening te houden met de schoolloopbaan van de leerling. Vandaag is het zo dat een kind dat de Nederlandstalige lagere school heeft doorlopen, niet automatisch wordt aanzien als Nederlandstalige. Als de ouders van het kind anderstalig zijn, moeten zij eerst nog een taaltest afleggen om gegarandeerd toegang te krijgen tot het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel.

Bruno De Lille: “Natuurlijk maakt een kind dat al 6 jaar in het Nederlandstalig basisonderwijs zit deel uit van de Vlaamse Gemeenschap. Wij vinden dan ook dat ze automatisch toegang moeten krijgen tot het secundair.”

Daarom diende Groen in de VGC een resolutie in. Die resolutie werd vandaag in de plenaire vergadering van de VGC zowel door meerderheid als oppositie goedgekeurd met uitzondering van de N-VA en Vlaams Belang.
“Kinderen die dankzij hun schoolloopbaan kunnen aantonen het Nederlands machtig te zijn nodeloos culpabiliseren door overbodige testen op te leggen maakt van hen de facto tweederangsburgers. Dat vinden wij onaanvaardbaar. Nu is er een eerste belangrijke stap gezet om daar verandering in te brengen,” zegt Bruno De Lille.

31 MAA 2017

Contact:
Bruno De Lille
Raadslid VGC
Voorzitter Commissie Onderwijs