In de resolutie roepen Khadija Zamouri (Open VLD), Paul Delva (CD&V), Fouad Ahidar (SP.A) en Bruno De Lille (Groen) samen op om in de voorrangsregels voor de inschrijving in het secundair onderwijs ook rekening te houden met de schoolloopbaan van het kind. De resolutie werd vandaag goedgekeurd in de Commissie Onderwijs in de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, het parlement van de Nederlandstalige Brusselaars, en wordt vrijdag gestemd in plenaire zitting.

Daarna wordt ze overgemaakt aan de Vlaamse Regering.

Stel dat uw kind uit het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs komt en dat u hem/haar wil inschrijven in het Brussels secundair Nederlandstalig onderwijs. Vandaag zal op basis van de voorrangsregels in het Vlaams inschrijvingsdecreet rekening gehouden worden met de taalkennis van de ouders, maar niet met de taalkennis van het kind zelf.

(…)

Daarom dringen de vier Brusselse partijen er bij de Vlaamse Regering op aan om de inschrijvingsregels te herzien zodat ook de schoolloopbaan van het kind – en dus de taalkennis van het kind – mee in rekening wordt genomen bij de voorrangsregels.

Groen dient amendement opnieuw in in Vlaams parlement
De N-VA stemde tegen de resolutie. Volgens de Vlaams-nationalisten komt de resolutie eigenlijk neer op het afschaffen van de voorrangsregels in het secundair onderwijs.

Opmerkelijk is dat ook Groen, die net als de N-VA in de oppositie zit, de resolutie mee heeft goedgekeurd. “Groen heeft deze broodnodige resolutie mee goedgekeurd en is diep ontgoocheld in de houding van de Brusselse N-VA”, zegt parlementslid Bruno de Lille, tevens voorzitter van de Commissie Onderwijs van de VGC. “Tegelijk roept Groen de VLD en de CD&V op om de moedige houding die ze vandaag in de VGC aannemen, ook in het Vlaams Parlement vol te houden”, aldus de Lille.

De Lille wijst er immers op dat Groen in het Vlaams parlement in december het voorstel had ingediend om het decreet aan te passen, maar dat de meerderheid van N-VA, CD&V en Open-VLD in het Vlaams parlement het amendement heeft verworpen. “We zijn blij dat Open VLD en CD&V hun houding nu veranderen en hopen dat ze dat in het Vlaams Parlement ook zullen doen als Groen daar hetzelfde amendement binnenkort weer ter stemming legt”.

Het hele artikel vind je hier: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/vgc-vraagt-aanpassing-vlaams-inschrijvingsdecreet