door Kris Hendrickx © Brusselnieuws.be.

Het kersverse VGC-akkoord vraagt aan Muntpunt om haar functies van bibliotheek en informatiehuis evenwichtig uit te bouwen. Daarbij moet bijzondere aandacht naar de bibliotheekwerking gaan.

Muntpunt is naast een moderne hoofdstedelijke bibliotheek ook een informatie- en communicatiehuis voor Vlaanderen in Brussel. In het verleden kreeg de instelling al de kritiek dat die communicatiefunctie de bibwerking dreigde te overschaduwen. Met name collegelid Bruno De Lille ventileerde dat standpunt in naam van het vorige VGC-college.

In het bestuursakkoord van de VGC, dat we konden inkijken, is er aandacht voor die kwestie.In de nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen Muntpunt, de VGC en de Vlaamse Gemeenschap “zal worden benadrukt dat de opdrachten bibliotheek en informatiehuis (megafoon) van Muntpunt evenwichtig worden uitgebouwd. Bijzondere aandacht wordt hierbij gegeven aan de bibliotheekwerking”, heet het.

(…)

Het hele artikel vind je hier: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/vgc-vraagt-extra-aandacht-voor-bibfunctie-muntpunt