SVG © Brussel Deze Week

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Sneller dan verwacht heeft nu ook Brussel-stad zich ingeschreven in het cultuurdecreet van Anciaux (Spirit). Dat lag niet voor de hand omdat Brussel-stad nu al grote cultuurbudgetten hanteert en de Vlamingen daarbij niet systematisch in de kou blijven staan. Sommige Franstaligen vrezen dat het decreet de gevoelige evenwichten in het cultuurbeleid van de stad uit balans kan brengen. Maandag werd in de gemeenteraad de intentieverklaring goedgekeurd. Het is een eerste stap in de aanvaarding van een Vlaams lokaal cultuurbeleid en dus ook een cultuurcoördinator in de gemeente.

Oppositielid Olivier Maingain (FDF) zag zijn kans schoon om communautaire olie op het vuur te gooien. Hij ziet in de toekomstige cultuurcoördinator un oeil de Moscou, een controleagent van de Vlaamse gemeenschap en hij beschouwt dat als een kaakslag voor het Nederlandstalige stadspersoneel. Schepen Bruno De Lille (Agalev) weerlegde rustig de kritiek van het FDF. Volgens De Lille staat de onafhankelijkheid van de toekomstige cultuurcoördinator buiten kijf. Hij vergeleek de post met het onderwijzend personeel van de stad Brussel dat ook door de gemeenschappen wordt betaald, zonder daarbij de loyauteit aan de stad te verliezen. “We kunnen onze eigen accenten leggen”, zei De Lille. “De gemeenteraad heeft het eerste en het laatste woord.”

16-05-2002