door DaVa © ‘t Pallieterke

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

Sinds 1996 reikt het Vlaams Komitee voor Brussel elk jaar de erepenning Albert de Cuyper uit aan een laureaat die zich op één of andere manier verdienstelijk heeft gemaakt om het socio-culturele of politieke leven van de Vlamingen in Brussel te bevorderen. Niet toevallig draagt de penning de naam van Albert de Cuyper. Van 1971 tot 1984 was de Brusselse advocaat voorzitter van het VKB. Gedurende zijn jarenlang engagement publiceerde hij ook talrijke bijdragen in De Brusselse Post, het orgaan van het Komitee. Eerdere laureaten van de De Cuyperpenning waren o.a. Leo Delcroix, Hugo Weckx, Leo Peeters, Brigitte Grouwels, Guido Tastenhoye, maar ook journalist Marc Platel en dé ideoloog van de progressieve Vlaamse Beweging Antoon Roossens.

Begin juli maakte het VKB bekend dat dit jaar oud minister-president Luc van den Brande de eer te beurt zou vallen om de erepenning in ontvangst te nemen. Naast zijn jarenlange verdienste als minister-president worden vooral de acties van Van den Brande in de Raad van Europa tegen het rapport van de Zwitserse Lilli Nabholz-Haidegger geprezen. Hierin erkende mevrouw Nabholz dat België slechts één nationale minderheid telde (de Duitstaligen), maar meende ze daarbovenop nog een aantal regionale minderheden te kunnen ontwaren. Niet alleen de Franstaligen in Vlaanderen, maar ook de Vlamingen in Brussel zouden als een regionale minderheid beschouwd moeten worden. Dit is voor het VKB meer dan één brug te ver. “Voor het VKB is het van belang dat de Brusselse Vlamingen niet als een regionale minderheid worden beschouwd, maar als leden van de grote Vlaamse gemeenschap, die ten volle participeert in het beheer van de Vlaamse hoofdstad”, laat VKB-voorzitter Els Grootaers weten.

Stadhuis

Op 17 oktober a.s. zou de plechtige overhandiging van de erepenning in het Brusselse stadhuis plaatsvinden. Weken geleden werd het VKB het gebruik van de prestigieuze ridderzaal toegezegd, maar in een schrijven van 8 oktober liet het Brussels schepencollege weten op deze beslissing terug te komen. Als enige motivering voor deze beslissing stelt het schepencollege dat ‘de kijk van het VKB op de verhoudingen tussen de verschillende gemeenschappen in Brussel niet strookt met de kijk die het schepencollege hierop heeft’. En dat is dan de beslissing van politici die op een haast obsessionele manier de democratische waarden van onze samenleving zeggen te koesteren. Onmiddellijk na kennisname van dit schrijven zette het VKB de nodige juridische stappen om deze beslissing, in kort geding aan te vechten. Op het ogenblik dat u dit leest, zal de uitspraak van de rechtbank gekend zijn, maar politiek is het laatste woord over dit schandelijk staaltje van achtsmisbruik nog niet gevallen.

Kleine beer

Men zou geneigd zijn te geloven dat dit onaanvaardbare optreden het werk is van een aantal rabiate francofonen die het niet kunnen verkroppen dat precies Luc van den Brande op het Brusselse stadhuis gelauwerd wordt, maar niets is minder waar. Enig opzoekingswerk leerde ons dat het de Vlaamse Agalev-schepen Bruno De Lille was die achter deze machinatie zit. Tot grote hilariteit van zijn Franstalige collega’s overigens. Een Vlaming die voor hen het vuile werk opknapt! Leuk toch! Of de doorgaans wat naïeve De Lille zelf op het idee is gekomen, durven we betwijfelen, maar wie heeft het hem ingefluisterd? Wellicht zitten we niet ver van de waarheid als we de souffleur in de entourage van Brussels staatssecretaris Robert Delathouwer (SP.A) gaan zoeken. Dat Delathouwer het VKB rauw lust, is al langer dan vandaag bekend. Tracht hij hiermee de kroon op zijn werk te zetten? 

Maar wie is die fameuze Bruno De Lille eigenlijk? Tot voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000 verdiende deze geboren Wevelgemnaar zijn boterham als Radio 2-presentator van het avondprogramma ‘De grote beer’. Via het lijsttrekkerschap van Agalev belandde deze verwoede fietser met zijn getormenteerde achterste in het comfortabele pluche van een schepenzetel. En veel meer dan genieten van het pluche hoeft hij niet te doen. Een snelle rekensom becijferde dat hij met zijn portefeuille welgeteld 0,3% van de gemeentelijke begroting beheert, de gedroomde Vlaamse alibischepen dus. Maar we zouden de waarheid geweld aandoen om naast het getreiter van het VKB zijn belangrijkste wapenfeit te verzwijgen. Door zijn toedoen kan de jaarlijkse homo-optocht (de zogenaamde Gay pride) eindelijk door de straten van de binnenstad trekken! Het verschaft de militante homo die hij is ongetwijfeld een bevredigend gevoel.

16-10-2002