Persbericht Groen – Ecolo

Groen en ECOLO dringen er bij de Brusselse regering op aan om praktijktesten in te voeren om de discriminatie op de arbeidsmarkt terug te dringen. “Sinds jaren ligt de werkloosheid bij mensen met een migratieachtergrond veel hoger dan gemiddeld. In Brussel zou diversiteit een troef moeten zijn, geen remmende kracht in de zoektocht naar werk. Praktijktesten zijn een nodige stok achter de deur om daarvoor te zorgen. Groen en ECOLO dienden een resolutie in waarin we vragen om die praktijktesten realiteit te maken. Deze wordt komende donderdag besproken in de commissie”, zegt Bruno De Lille, fractievoorzitter voor Groen in het Brussels parlement.

De strijd tegen uitsluiting en de discriminatie bij aanwerving is een van de rode draden in de regeerverklaring van de Brusselse regering. Alleen zien we deze regering tot nu toe zeer weinig actie ondernemen. Praktijktesten zijn een effici?nt middel in een handhavingsbeleid tegen discriminatie. Het biedt de sociale inspectie een wettelijk kader om discriminatie te kunnen bewijzen en in uitzonderlijke gevallen te kunnen overgaan tot strafrechtelijke procedures als een onderhandelde oplossing niet werkt.

“Sommigen roepen juridische bezwaren in tegen de praktijktests. In realiteit ontbreekt enkel de politieke wil om een wettelijk kader op te zetten tegen discriminatie op de arbeidsmarkt. Zo gebruikt de overheid vandaag al praktijktests voor andere zaken. Laten we onze Brusselaars dus alle kansen geven en dit kader stemmen. Het is onbegrijpelijk dat een regering die beweert dat ze elke discriminatie wil wegwerken, deze mogelijkheid niet grijpt”, aldus Zo? Genot, fractievoorzitter ECOLO.

Keer op keer wijzen studies uit dat discriminatie op de arbeidsmarkt schering en inslag is. Ondanks een sterk wettelijk kader blijft bestraffing vaak uit omdat discriminatie met de huidige instrumenten moeilijk te bewijzen valt. Nochtans bezit Brussel een enorm potentieel aan talent dat vandaag niet aangeboord wordt. Om de bescherming van dat talent te waarborgen, is een extra middel nodig: de praktijktest. Groen en ECOLO roepen de Brusselse Regering via een resolutie op om die praktijktesten nu ook echt mogelijk te maken.

22 JUN 2016

Contact:
Bruno De Lille
Fractievoorzitter Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Zoé Genot
Fractievoorzitter ECOLO
Brussels Hoofdstedelijk Parlement