Groen is blij met het autovrij maken van de Elsense Steenweg maar betreurt dat buslijn 71 toch niet vertramt wordt. “Het vertrammen van lijn 71 is dé oplossing voor duizenden mensen die zich van ULB over Flagey naar het centrum van Brussel verplaasen,” zegt Bruno De Lille, fractieleider voor Groen. “Het is fijn dat men van de Elsense Steenweg een voetgangerszone maakt maar dat zal het capaciteitsprobleem niet oplossen noch de snelheid van de verplaatsing structureel verhogen.”

Buslijn 71 verbindt een aantal zeer druk bezochte plaatsen in Brussel, zit niet alleen overvol maar loopt ook nog vaak vast in het autoverkeer. Na heel wat studiewerk, ook naar alternatieven, kwamen de MIVB en de Brusselse Regering in het verleden tot de conclusie dat een tram de enige duurzame oplossing is voor zowel het capaciteits- als mobiliteitsprobleem van de lijn.

Het autovrij maken van de Elsense steenweg lost de verkeersproblemen elders op de lijn niet op: er zal door de drukte van de winkelstraat maar een geringe snelheidswinst zijn en voor en na de Elsense Steenweg blijven de verkeersproblemen voor de bus even groot. Het tramproject hield daar wel rekening mee en was dus een totaaloplossing voor de mobiliteitsproblemen van een heel stadsdeel.

Ik begrijp echt niet waarom het vertrammen niet doorgaat,” zegt Bruno De Lille. “De gemeente Elsene aanvaardt nu blijkbaar dat het autoverkeer niet langer langs de Elsense Steenweg kan passeren. Dé hindernis om een tram in eigen bedding te laten rijden lijkt dus genomen en toch kiest men opnieuw voor een bus. Om voldoende capaciteit te kunnen aanbieden zal die bus om de 3 minuten moeten rijden en dat in beide richtingen. Rustig flaneren door de winkelstraat zal er dus niet bij zijn. Doordat trams heel veel meer mensen kunnen vervoeren, heb je minder voertuigen nodig wat de combinatie winkelstraat – openbaar vervoer vlotter zou doen verlopen.

Groen is blij met de nieuwe voetgangerszone en moedigt het Brussels Gewest aan om nog meer gemeenten aan te zetten die in te voeren. De partij vraagt echter tegelijk dat de aandacht voor structurele mobiliteitsoplossingen zoals het vertrammen van lijn 71 behouden blijft.

Contact:
Bruno De Lille
Fractieleider Groen
Brussels Hoofdstedelijk Parlement