door Sara De Sloover © BRUZZ

Elk jaar sterven op de Brusselse wegen gemiddeld dertig mensen, zeggen de groene Brusselse parlementsleden Bruno De Lille en Céline Delforge. Zij pleiten voor de invoering van een algemene zone 30 op alle lokale wegen in het gewest, zoals de afgelopen drie Brusselse regeringen al planden tegen 2015.

VOOR

Bruno de Lille en Céline Delforge, parlementsleden bij Groen & Ecolo

“Dertig doden: als je dat vergelijkt met Vlaanderen (49 doden/miljoen inwoners) en Wallonië (73 doden/miljoen inwoners), dan komen we er op het eerste gezicht nog goed uit. Dat er zo ‘weinig’ doden zijn, komt doordat de gemiddelde snelheid in onze hoofdstad eerder laag ligt. Minder goed nieuws is dat het aantal doden en zwaargewonden in Brussel de laatste jaren stabiel blijft.”
“We moeten daarvoor in eigen boezem kijken, want sinds de zesde staatshervorming is verkeersveiligheid geregionaliseerd. De Brusselse regering heeft er sindsdien een staatssecretaris voor aangeduid. Verder is het enige nieuwe in het beleid een eerder symbolische daad: het monument dat zij plant ter nagedachtenis van de vele verkeersslachtoffers. Een mooi teken van respect, maar het aantal doden zal er niet door dalen.”

“Wij stellen voor om de symboliek achter ons te laten. Er bestaat namelijk een gedenkteken dat echt een verschil kan maken: een ronde witte schijf met een rode rand en een zwart cijfer 30.”
“Als we dit langs alle wijk- en lokale wegen zetten, daalt het aantal slachtoffers gegarandeerd. Vergeet niet: bij een aanrijding aan 30 km/u overleeft 90 procent van de zwakke weggebruikers, bij een aanrijding aan 50 km/u sterft de helft. Studies wijzen uit dat het aantal doden en zwaargewonden in Brussel met een kwart kan verminderen als we de effectieve snelheid nog met 5 km/u doen dalen.”

“Het streefdoel van de voorbije drie Brusselse regeringen was om tegen 2015 op alle lokale wegen een zone 30 in te voeren. Tot nu toe waren het de gemeenten die moesten beslissen of ze de snelheid wilden aanpassen. In de praktijk zien we dat de meeste gemeenten daar geen haast mee maken. Amper een derde van de wegen is aangepakt.”

“Wij vragen dat de gewestregering de nieuwe bevoegdheden sinds de zesde staatshervorming gebruikt en dus van 30 km/u de norm maakt in Brussel. Ze kan dan nog altijd met de gemeenten overleggen op welke (verbindings)wegen er uitzonderlijk toch nog sneller mag worden gereden. Deze maatregel redt levens, is goed voor de luchtkwaliteit en zelfs voor de doorstroming van het verkeer.”

TEGEN

Danny Smagghe, woordvoerder Touring

“Een algemene zone 30 invoeren in Brussel helpt de verkeersveiligheid niet en doet files en vervuiling toenemen”, reageert Danny Smagghe, de woordvoerder van automobilistenfederatie Touring. Hij zegt zich daarvoor te baseren op een onderzoek van de technische universiteit van Zürich. Al onze collega’s van de internationale automobielfederatie FIA delen dat standpunt.”
“Overal 30 km/u is een gemakkelijkheidsoplossing. Het is niet omdat je bordjes neerzet dat chauffeurs die snelheidslimiet zomaar gaan opvolgen. Ofwel moet je de snelheid overal voortdurend controleren, ofwel moet je de weg heraanleggen. Dat eerste is uiteraard onmogelijk, en wegen lenen zich niet altijd voor het tweede.”

“De weginrichting dan toch veranderen – van twee rijstroken naar één bijvoorbeeld – zou het verkeer in files kunnen duwen op plekken waar dat vroeger niet het geval was. Dat brengt meteen ook meer manoeuvres en dus luchtvervuiling met zich mee. Bovendien krijg je het perverse effect dat chauffeurs alternatieve routes gaan zoeken door woonwijken, iets wat we allemaal willen vermijden.”

“Uit onderzoek blijkt ook dat de verlaging van het geluidsniveau bij een verandering van 50 naar 30 km/u verwaarloosbaar is. Bovendien leidt een zone 30 net tot méér ongelukken met voetgangers, omdat ze minder opletten.”

“Eerder dan een ongeloofwaardige snelheidslimiet invoeren pleiten wij ervoor elke weg op zijn functie te beoordelen, en niks te veralgemenen. Om dezelfde redenen trouwens zijn wij ook gekant tegen de algemene zone 70 die volgend jaar ingevoerd wordt op de gewestwegen in Vlaanderen. Onlogische snelheidslimieten zijn een van de grootste frustraties voor chauffeurs, en leiden dus tot agressie. En dat maakt het verkeer wéér minder veilig.”

Het hele artikel lees je hier: http://www.bruzz.be/nl/actua/voor-en-tegen-maak-van-zone-30-de-norm-brussel