door © brusselnieuws.be

Het budget voor de aanleg van fietsinfrastructuur in Brussel zat de voorbije legislatuur al op gemiddeld 12 miljoen euro per jaar. “Het is niet eerlijk om te vergelijken met een verkiezingsjaar”, zegt voormalig staatssecretaris Bruno De Lille (Groen). Hij en CD&V reageren op de mededeling van Pascal Smet dat het fietsbudget verdubbelt.

Minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) greep de bekendmaking van de resultaten van de jaarlijkse telling van het aantal fietsers aan om een verdubbeling van het fietsbudget aan te kondigen. De investeringen gaan van 6 miljoen euro in 2014 naar 12 miljoen in 2015.

Maar bij nader inzien blijkt die verdubbeling niet echt steek te houden. In de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 schommelde het fietsbudget tussen 8 en 16 miljoen euro, blijkt uit navraag. De terugval in 2014 is te verklaren door de verkiezingen.

“Het is niet eerlijk om te vergelijken met een verkiezingsjaar”, zegt Bruno De Lille (Groen), in de vorige legislatuur staatssecretaris voor Mobiliteit. “De vorige ploeg kon in 2014 sowieso maar de helft van het budget voorzien omdat de legislatuur afliep. Blijkbaar zijn door de overgang minder projecten uitgevoerd of is door de nieuwe ploeg beslist om tijdelijk te besparen. De jaren voordien was het gemiddelde budget echter al 12 miljoen euro. Als Smet het budget wil verdubbelen moet hij dus eigenlijk naar 24 miljoen euro gaan.”

(…)

Ter vergelijking: de stad Gent investeert de komende jaren 15 miljoen euro per jaar in fietsinfrastructuur.

Het hele artikel vind je hier: http://www.brusselnieuws.be/nl/nieuws/voor-verdubbeling-moet-fietsbudget-naar-24-miljoen