Mondelinge vraag van Bruno de Lille aan mevrouw Debaets, staatssecretaris bevoegd voor Verkeersveiligheid, betreffende een Brusselse versie van het rij-examen.

De 6de staatshervorming geeft de gewesten de bevoegdheid verkeersveiligheid. U wil hier meteen mee aan de slag en kondigde onlangs aan werk te willen maken van een bijkomende test bij het theoretisch rij-examen. Een test die toekomstige autobestuurders beter voorbereidt op het rijden in het Brusselse, grootstedelijke verkeer. Het testen van de ‘risicoperceptie’, de capaciteit om gevaren te herkennen en er dus op te anticiperen en correct op te reageren, is een goede zaak.

Er heerst bij experts blijkbaar wel nog een discussie over het ideale moment van de test: moet hij samen met het theoretisch examen gebeuren als de kandidaten nog geen enkele praktijkervaring hebben of gebeurt de risico-perceptietest beter samen met het praktisch examen? Ik ga ervan uit dat u zometeen uw keuze wel zal verdedigen.

Ik heb nog een aantal bijkomende opmerkingen: zoals u weet is Brussel geen eiland, hier rijden ook heel wat bestuurders die in Vlaanderen of Wallonië wonen. Brussel is bovendien niet de enige grootstad in ons land. Het verwonderde mij dus dat we geen echo’s kregen uit de andere Gewesten over een soortgelijk initiatief. Deze extra test is één zaak, maar als dit een voorbode is van een verkeerswetgeving à la Bruxelloise los van Vlaanderen en Wallonië dan is dat een andere en heel wat minder positieve zaak.

  • Hoe zal de test uitgewerkt en ingevoerd worden? Door wie laat u zich daarbij adviseren? Komt er een testfase en hoe zal u die evalueren?
  • Bovendien wil ik graag van u weten of u overlegd hebt met Vlaanderen en Wallonië, aangezien de helft van de mensen die in Brussel rondrijdt van daar komt?
  • Wat met Brusselaars die in Vlaanderen en Wallonië hun rij-examen gaan afleggen? Verdwijnt deze mogelijkheid die vandaag bestaat omwille van de regionalisering of is uw beslissing het begin van het rijexamentoerisme?

Het antwoord van staatssecretaris Debaets zal later toegevoegd worden.