imageOok ik neem in de felste bewoordingen afstand van de laffe aanslag op het Franse satirische weekblad Charlie Hebdo. De vrijheid van meningsuiting is één van de basisverworvenheden van onze democratische maatschappij en moet dus ten allen prijze verdedigd worden. Ik ben dus Charlie samen met miljoenen mensen om me heen.

Maar ik ben ook Ahmed, de politie-agent die naar verluid moslim was en die vermoord werd toen hij de medewerkers van Charlie Hebdo ging bijstaan. Het is gemakkelijk om voor de vrije meningsuiting te zijn als die mening vaak overeenkomt met wat je zelf denkt. Maar Ahmed had het wellicht soms moeilijk met wat er gezegd of getoond werd omdat het zijn eigen overtuiging aanviel. Toch heeft hij hen verdedigd. Dan ben je ben je de echte verpersoonlijking van een van de belangrijkste uitspraken van Voltaire toen hij verklaarde: “Ik verafschuw wat u zegt, maar ik zal uw recht om het te zeggen met mijn leven verdedigen”. Daarom ben ik vandaag ook Ahmed.

Tenslotte zou ik alle politici willen oproepen om deze afschuwelijke gebeurtenissen te gebruiken om mensen te verenigen. Als we er een wij – zij verhaal van maken, dan laten we de terroristen winnen. Als we vervallen in een cultuur van de angst, dan laten we de terroristen winnen. En dat mogen we niet laten gebeuren. Benjamin Franklin zei het eerder: “Wie zijn vrijheid opgeeft om zich veilig te voelen, zal noch het ene noch het andere kennen.”

Wij zijn Charlie, wij zijn Ahmed en dat zijn we allemaal samen.