Interpellatie van Bruno de Lille aan de heer Smet, minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, betreffende de eerste beslissingen van de regering inzake mobiliteit en ruimtelijke ordening.

Deze regering noemt zichzelf ambitieus. Dat doet wellicht elke regering. En dus meet ik uw ambitie af aan het regeerakkoord én aan uw beleidsbeslissingen. Op het vlak van mobiliteit vindt Groen het regeerakkoord niet meteen schitteren door gedurfde keuzes. Het Iris2-plan wordt wel vermeld, maar niet de doelstelling om tegen 2018 de autodruk met 20% te laten dalen. U zegt wel dat u kiest voor openbaar vervoer en meer stappen en fietsen maar legt wel eerst en vooral de nadruk op de vlotte doorstroming voor de wagen door u prioritair te concentreren op de 15 locaties en trajecten waar die doorstroming problematisch is. U gaat met andere woorden de kool en de geit sparen. En iedereen weet wat voor beleid dat oplevert.

Nu, ik had deze zomer aangekondigd dat ik u het voordeel van de twijfel zou geven dus het was uitkijken naar de eerste concrete dossiers om te zien voor welk beleid deze regering echt kiest. Maar kijk, ook hier worden we niet veel wijzer van.

Het Reyersviaduct zal gesloopt worden. Daar volgt u inderdaad de logica van ons Iris 2-plan. Dit soort stadsautostrades moet niet behouden worden als je ziet wat voor negatieve impact ze hebben op het stadsweefsel. Nu de omstandigheden Brussel dwingen om duidelijke keuzes te maken over het Reyersviaduct, is Groen dan ook tevreden dat deze regering de juiste beslissing neemt. Maar dit verhaal eindigt niet met een vlugge sloop. Wat komt er in de plaats van het viaduct? Hoeveel ruimte krijgt de wagen, hoeveel ruimte is er voor openbaar vervoer, fietsers en voetgangers en hoeveel aandacht gaat naar het aanleggen van een aangename en veilige omgeving voor de buurtbewoners. Het kan niet de bedoeling zijn dat we van een slechte scenario naar een nog slechter scenario gaan. En daar zit ik dan op mijn honger want u zegt dat de plek op lange termijn een mobiliteitsvoorbeeld moet worden maar dat er eerst een snelle tijdelijke heraanleg komt. En dat maakt mij ongerust. Ten eerste kennen we de tijdelijkheid van de Brusselse projecten. En ten tweede doet dat vermoeden dat de keuzes om meer plaats aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer te geven uitgesteld zullen worden. Maar veel beloven en weinig geven, doet alleen de zotten in vreugde leven. Wij vragen dan ook dat u meteen de juiste opties kiest.

Het tweede concrete dossier gaat over het Schumanplein. Het project voor een autoluw Schumanplein dreigt begraven te worden. Nochtans was net dit een hoopgevende passage in het regeerakkoord. Daar waar sprake is van de integratie van de Europese wijk in het stadsweefsel lezen we: “Daartoe gaat de Regering verder met de stedenbouwkundige integratie van de Europese Wijk, en dan in het bijzonder met de uitvoering van het Stadsproject Wet (gemengde wijk, heromschrijving van het Schumanplein…) zodat deze wijk opnieuw toekomt aan de Brusselaars èn de toeristen.” De afspraak om het Schumanplein vrij te maken van transitverkeer, is een afspraak die al meer dan 10 jaar geleden gemaakt werd tussen Europa, de federale overheid en Brussel. Het autoluwe Schumanplein paste ook in het Stadsproject Wet waarmee men van de stadsautostrade eindelijk een echte Brusselse wijk wou maken. De verwachtingen zijn groot. Ik vrees dat Brussel zich hier een onbetrouwbare en kortzichtige partner toont van zowel Europa als de Brusselaars zelf en dat we een kans missen om deze zeer zichtbare plaats –en bij uitbreiding ons gewest- meer uitstraling te geven en tot een leefbaar plein om te vormen.

Mijn vragen:

  • In het Iris 2-plan staat dat alle nieuwe infrastructuurwerken moeten bijdragen aan de vermindering van de autodruk en verbeteren van voetgangersverkeer, fietsverkeer en openbaar vervoer. Ik wil graag van u vernemen hoe de keuze om eerst de autodoorstroomproblemen aan te pakken daartoe gaat bijdragen.
  • Welke maatregelen neemt u om de Iris 2-principes ook bij de tijdelijke heraanleg aan Reyers te respecteren?
  • Voert deze regering de eerdere beslissing om Schuman autovrij te maken uit of komt u daarop terug? Welke stappen werden hier reeds gezet?

Het antwoord van minister Smet zal later toegevoegd worden.