Tijd om Orbán te stoppen

Fidesz, de partij van Viktor Orbán, mag dan wel geschorst zijn als lid van de Europese Volkspartij, dat houdt Orbán niet tegen om luid zijn mening te geven over de richting die de EVP eigenlijk zou moeten volgen.

Enkele dagen geleden publiceerde hij zijn ‘Memorandum on the state of the European People’s Party’ waarin hij terugkijkt op de geschiedenis van de EVP, zijn analyse maakt van waar het volgens hem fout loopt en een nieuwe marsrichting aangeeft. Het is een vrij korte en zeer expliciete tekst zodat het duidelijk is wat zijn doelwitten zijn: links, migratie (en het opgeven van onze christelijke waarden) én de genderideologie.

We gave up the family model based on the matrimony of one woman and one man, and fell into the arms of gender ideology. Instead of supporting the birth of children, we see mass migration as the solution to our demographic problems.

uit het ‘Memorandum on the state of the European People’s Party’ van Viktor Orbán, februari 2020.

Met andere woorden: doordat we het huwelijk niet langer beperken tot vrouw-man-koppels, worden er minder kinderen geboren waardoor we migranten moeten binnenhalen om de achteruitgang aan inwoners te counteren. En dat is iets waar Viktor Orbán nachtmerries van krijgt en waarvan hij vindt dat ook zijn EVP-collega’s wakker zouden moeten liggen.

Nu kan je dit aan de kant schuiven als de dwaze uitlatingen van een paranoïde populist. Je kunt er van uitgaan dat de meeste mensen dit sowieso niet serieus nemen en dat zijn poging dus een slag in het water zal zijn. Maar dan vergeten we meteen wel de situatie van de LGBTI-mensen die er in Hongarije en Polen recent wel degelijk op achteruit gegaan is. Het onderschat ook de manier waarop hij zijn ideologie telkens en telkens opnieuw ingang probeert te doen vinden. Tijd dus om te reageren. Om ons te wapenen moeten we natuurlijk begrijpen waarom zijn uitlatingen voor veel mensen minder vreemd lijken, dan ze zijn. 

Genocide

Want hij staat (helaas) namelijk niet alleen met zijn overtuiging dat de opening van het huwelijk zal zorgen voor minder kinderen. Ook binnen conservatieve middens in de VS leeft deze theorie. Zo zei een nicht van Martin Luther King ooit op een bijeenkomst van de National Organization for Marriage in Atlanta dat “Het toestaan van homoparen om te trouwen neerkomt op ‘genocide’ en zal leiden tot het ‘uitsterven” van het menselijk ras’.”. Ook de voorzitter van de Amerikaanse Family Research Council deed al uitspraken in die zin. En in de debatten over het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht in Australië zei Bawa Singh Jagdev, de toenmalig voorzitter van de National Sikh Council: “This bill will destroy the whole human race.”

Indrukwekkend niet? Het zet het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht in het rijtje van een meteorietinslag of een wereldwijde kernoorlog. 

Toen mijn zus met haar man trouwde, waren dat gewoon twee mensen die elkaar graag zagen en dat aan de wereld lieten zien. Toen ik met mijn man trouwde, was dat blijkbaar het begin van het einde van die wereld. Hadden we op dat moment beseft dat onze “ja, ik wil” zo’n gevolgen zou hebben, dan hadden we een groter feest gegeven. Als je dan toch moet gaan, dan beter met een knal.

De vraag is natuurlijk waarom die conservatieven zo bang zijn dat het huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht ervoor zal zorgen dat er geen of veel minder kinderen geboren worden.

Is het omdat ze denken dat iedereen dan homo of lesbisch zal worden? Natuurlijk niet, ze hebben in mijn ogen dan misschien wel vreemde ideeën maar zo ver drijven ze het niet. Volgens hen heeft God alle mensen als hetero geschapen dus daar twijfelen ze niet aan.

Huwelijk = voortplanting

Ze reageren zo omdat ze het huwelijk op de eerste plaats zien als een manier om kinderen voort te brengen. Natuurlijk gaat het ook over liefde, aantrekking en stabiliteit maar dat is bijkomstig. 

“Marriage is defined as the union of a woman and a man because it brings together men and women for the natural reproduction of the human race (…).”

Peter S. Sprigg, Senior Fellow for Policy Studies at the Family Research Council, 22 juli 2014.

Zo staat het onder meer op de website van de conservatieve Family Research Council waar ik het daarnet al even over had. 

Nu kunnen man-man of vrouw-vrouw koppels wel heel veel proberen om kindjes te maken – en dat is op zich erg leuk – maar veel resultaat levert dat niet op. Ik kan het weten want ik ben zelf met mijn man al 21 jaar aan het oefenen zonder dat één van ons zwanger is geworden.

Maar als je op voorhand weet dat je samen geen kinderen zult kunnen maken, dan is er volgens deze conservatieven, ook geen reden om te trouwen. Als mensen van hetzelfde geslacht wel mogen trouwen, dan koppel je de facto de link tussen huwelijk en voortplanting los. En dat vinden ze gevaarlijk want dat zou ook wel eens hetero-koppels op ‘verkeerde’ ideeën kunnen brengen. Misschien beslissen die dan massaal om wel te trouwen maar geen kinderen meer voort te brengen. Voor je het weet ben je premier van een land zonder inwoners of is de mensheid uitgestorven.

Ik heb dit altijd een heel vreemde redenering gevonden. Het klinkt bijna alsof je hetero’s moet dwingen om seks met elkaar te hebben en kinderen te maken. 

Bevolkingscijfers 

Het klopt ook niet als je naar de cijfers kijkt. De DESA / POPULATION DIVISION van de VN maakt geregeld prognoses over de wereldwijde bevolkingsgroei. Ze houden daarbij rekening met een hele resem aan data en studies, en dat leidt uiteindelijk tot een aantal voorspellingen. Uit onderzoek blijkt bovendien dat de voorspellingen van de VN vrij accuraat zijn. 

Van uitsterven is echter geen sprake. Want als we het mediaan scenario van de prognoses van de VN bekijken, zien we dat ze verwachten dat de wereldbevolking toeneemt tot 9.735.034.000 mensen in 2050, tot 10.577.288.000 in 2075 en tot 10.875.394.000 in 2100. Het wordt dus dringen op sommige plaatsen. Als de LGBTI’s van deze wereld de mensheid al zouden willen doen uitsterven, dan zijn ze daar blijkbaar niet heel erg goed in.

Nu zeggen bevolkingscijfers natuurlijk niet alles. Hoeveel mensen er in een land wonen is een complex samenspel van geboortes, overlijdens, emigratie en migratie. Als de tegenstanders van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht stellen dat mensen dan gaan stoppen met kinderen krijgen, ligt het voor de hand dat we ook specifiek het vruchtbaarheidscijfer wat nauwer bekijken.

Daarbij moet je wel in het achterhoofd houden dat het aantal kinderen dat per vrouw geboren wordt, al jaren daalt. Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is de vruchtbaarheidsgraad (het aantal geboorten per vrouw) wereldwijd gedaald van 5,06 (1964) tot 2,43 (2017). Van lang voor de openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht dus. 

Over het waarom zijn al heel wat artikels, studies en boeken verschenen. Zo daalde de noodzaak om veel kinderen te hebben om er genoeg in leven te houden door een wereldwijde verbetering van de levensomstandigheden. Dankzij vrij toegankelijke voorbehoedsmiddelen kan je seks hebben zonder dat er automatisch kinderen van komen. Vrouwen zijn wereldwijd steeds beter opgeleid en geëmancipeerd en zien het dus (terecht) niet meer zitten om automatisch hun carrière on hold te zetten of op te geven om voor de kinderen te zorgen. En kinderen grootbrengen is duur en vaak moeten beide ouders al gaan werken om de levensstijl die ze willen hebben financieel vol te houden. 

Bovendien zijn er studies die uitwijzen dat mensen zonder kinderen gelukkiger zijn dan mensen met kinderen

Als je dit alles zo op een rijtje ziet staan, dan begin je je inderdaad af te vragen waarom koppels nog aan kinderen beginnen. Het lijkt bijna een daad van zelfopoffering. Misschien is dit de reden waarom onze conservatieve medemensen zo bang zijn dat hetero’s wel eens zouden kunnen doorkrijgen dat je ook gelukkig getrouwd kunt zijn zonder dat je zelf kindjes maakt. 

Vruchtbaarheid

Zou het? Laten we eens kijken naar de totale vruchtbaarheidscijfers van de landen die het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht hebben ingevoerd. Als de vrees van Viktor Orbán en co. klopt, dan zouden we per land een serieuze terugval moeten opmerken na de eerste man-man en vrouw-vrouw huwelijken. Maar als je de evolutie van het totale vruchtbaarheidscijfer voor die landen bekijkt in de vijf jaar na de openstelling van het huwelijk, dan kan je daar geen algemene lijn in trekken.

Er zijn inderdaad 7 landen waar er een daling te bespeuren valt: Noorwegen, Zweden, Portugal, IJsland, Mexico, Frankrijk en Nieuw-Zeeland. Dan hebben we 5 landen die stabiel zijn gebleven: Nederland, Zuid-Afrika, Argentinië, Brazilië en Uruguay. En tenslotte zijn er 4 landen waar we zelfs een stijging van het totale vruchtbaarheidscijfer zien: België, Spanje, Canada en Denemarken(Ik heb de eerste 16 landen genomen die het huwelijk hebben opengesteld zodat de periode lang genoeg was om een impact te kunnen zien). 

Als je de vruchtbaarheidscijfers voor Hongarije en Polen, – twee landen die zich actief verzetten tegen het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht – erbij neemt, dan zie je trouwens dat die ver achterblijven bij de meeste van de landen hierboven.

Het lijkt me dus onmogelijk om deze vruchtbaarheidscijfers te gebruiken om aan te tonen dat de openstelling van het huwelijk voor het uitsterven van de mensheid of op zijn minst van de inwoners van de LGBTI-vriendelijke landen zou zorgen.

Bovendien is het niet omdat je als koppel geen kinderen kunt krijgen op een natuurlijke manier, dat je ook geen kinderen wil of hebt. Dat geldt voor onvruchtbare hetero-koppels, alleenstaande vrouwen en mannen maar dus ook voor LGBTI-personen. Kijk maar naar het aantal lesbische vrouwen dat zwanger wordt door middel van inseminatie of naar het aantal man-man koppels dat via adoptie of een draagmoeder papa wil worden. 

Wat daarbij opvalt is dat koppels van hetzelfde geslacht met kinderen, vaker trouwen dan hun hetero-collega’s met kinderen. Cijfers uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk tonen aan dat hetero-koppels met kinderen in gelijke mate gehuwd of gewoon samenwonend zijn. Bij koppels van hetzelfde geslacht met kinderen zien we wel een grote afwijking: daar zijn beduidend meer van die koppels getrouwd.

Wat we niet kunnen afleiden uit deze cijfers, is of die koppels net trouwden omdat ze hun kinderen meer bescherming wilden bieden dan wel of ze het door de stabiliteit van hun huwelijk meer aangewezen vonden om te proberen kinderen te krijgen. Voor het resultaat maakt het natuurlijk niet veel uit. 

Degenen die bang zijn voor het uitsterven van de mensheid, zouden de LGBTI’s van de wereld net moeten stimuleren om te trouwen want de kans dat ze dan kinderen krijgen, neemt dan toe.

Voor België heb ik dit soort cijfers niet gevonden maar er zijn wel de conclusies van het Zzzip2 onderzoek dat de levenskwaliteit van de Vlaamse holebi’s onderzocht en die zijn duidelijk:

“Holebi’s dromen niet minder dan hetero’s van een gezin met kinderen. Maar holebi’s ondervinden vaker dan hetero’s hindernissen op het traject van wensouder naar ouder; van kinderwens naar kind.”

Conclusie

Noch op basis van de voorbije en toekomstige evolutie van de wereldbevolking, noch op basis van de totale vruchtbaarheidscijfers in de landen die het huwelijk hebben opengesteld voor koppels van hetzelfde geslacht, kunnen we stellen dat de invoering van dat huwelijk een (negatieve) invloed heeft of heeft gehad op het aantal kinderen dat daar geboren werd. 

Heel wat LGBTI-mensen hebben bovendien een kinderwens. En we merken dat, ondanks de drempels die er vandaag zijn, er nu al in heel wat LGBTI-gezinnen kinderen opgroeien. Daar waar het huwelijk wordt ingevoerd voor die koppels, maken zij die kinderen hebben of willen hebben, er vaker wel dan niet gebruik van.

De aanval van Viktor Orbán past is dan ook de zoveelste feitenvrije aanval op de rechten van de LGBTI-mensen in zijn land. Na de LGBT-vrije zones in Polen is het nu de Hongaarse leider die een versnelling hoger schakelt. Hij probeert bovendien deze strijd via de EVP over heel Europa te verspreiden. We mogen niet denken dat dit een geïsoleerd voorval is dat we een beetje spottend aan de kant mogen schuiven. Elke keer slaagt hij er misschien in bij enkele mensen of groepen twijfel te zaaien. We moeten dus krachtig op de rem gaan staan.

Dit opiniestuk verscheen op 26 februari 2020 op Knack.be. Je leest het hier: https://www.knack.be/nieuws/belgie/tijd-om-orban-te-stoppen-huwelijk-tussen-mensen-van-hetzelfde-geslacht-zorgt-er-niet-voor-dat-de-mensheid-uitsterft/article-opinion-1568013.html