Het Brussels Gewest wil volgend jaar een algemene zone 30 invoeren en heeft daarvoor een plan opgemaakt. De gemeenten kunnen daar nu opmerkingen over maken en enkelen doen dat met het nodige misbaar. De voordelen voor de verkeersveiligheid, doorstroming en luchtkwaliteit zijn onmiskenbaar, dus ze durven niet echt tegen het principe zijn maar ze zien toch veel moeilijkheden. Het klinkt vreemd maar ze hebben blijkbaar geen idee hoe ze hun burgers die 30 km/u moeten laten respecteren. Ze vragen dan ook dat het Gewest de wegen aanpast zodat mensen niet sneller kunnen rijden.

Andere agenda

Natuurlijk ben ik niet tegen het her aanleggen van straten om ze veiliger te maken. Niemand kan daar tegen zijn. Maar er een voorwaarde van maken om de veralgemeende Gewestelijke zone 30 in te voeren is niet nodig en doet vermoeden dat deze burgemeesters een andere agenda hebben.

Misschien hopen ze stiekem dat het Gewest op die manier de kosten van de heraanleg van die (gemeente)wegen op zich zal nemen? In de praktijk komt die vraag er echter op neer dat je het voorstel boycot: het zou zo lang duren (en zoveel geld kosten) dat we de eerste 10 jaar niet op onze Gewestelijke zone 30 zullen kunnen rekenen.

Vreemde boodschap 

Of dat een ideologisch standpunt is of gewoon omdat ze bang zijn enkele van hun inwoners tegen de haren in te strijken, weet ik niet. Ik weet wel dat het een vreemde boodschap is die men geeft. Niet alleen vinden ze het blijkbaar belangrijker om enkele mensen wat sneller te laten rijden dan het aantal verkeersdoden en -zwaargewonden te doen dalen.

Ze zeggen echter vooral dat burgers enkel de wet moeten respecteren als we ze daartoe dwingen. Hou me tegen of ik bega een ongeluk. Zoiets. Maar als je die redenering doortrekt, krijg je vreemde situaties. Natuurlijk weet ik dat ik voor een rood licht moet stoppen, maar eigenlijk kan ik zonder veel moeite doorrijden. Moeten we dan slagbomen aan elk stoplicht voorzien?

ISA

Bovendien bestaat er een systeem dat ervoor kan zorgen dat elke automobilist verplicht de snelheidsregels volgt. Het heet ISA: Intelligent Speed Adaptation of Intelligente Snelheidsaanpassing. ISA beperkt de snelheid van je wagen automatisch tot de toegestane maximumsnelheid. Maar daar zijn die mensen dan meestal weer niet voor. Toen het Europees Parlement vorig jaar veilig verkeer-maatregelen opstelde, vond men er alleen een meerderheid voor de invoering van ISA als men het systeem uitholde. Met andere woorden: als je te snel wil rijden, dan houdt je auto je niet tegen maar zal je GPS je met een voorzichtig biepje laten weten dat je wat trager moet. Het zijn mensen van dezelfde partijen die nu voor een volledige heraanleg van de wegen pleiten (waarvan ze weten dat die er niet komt), die dit hebben afgezwakt.

Seponeren

Er zijn inderdaad rechters geweest die snelheidsboetes voor het niet-respecteren van de zone 30 hebben geseponeerd omdat de gemeentes geen maatregelen hadden genomen om bestuurders aan te zetten trager te rijden. Sommige mensen interpreteren dit als een verplichting om elke weg binnen die zone 30 aan te pakken met snelheidsremmers, camera’s, enzovoort. Waar het m.i. over ging was dat de rechter aanvaardde dat een bestuurder niet altijd kon weten dat hij zich in een zone 30 bevond. De regel binnen de bebouwde kom is 50, de bordjes met zone 30 zijn vaak klein en dus kan een mens zich al eens vergissen. En daarom liet de rechter de boete dan vallen. Sommige gemeenten hebben dat opgelost door op het wegdek het symbool “maximum 30” herhaald te schilderen.

Niet twijfelen

Dat probleem stelt zich echter niet voor het huidige Brusselse voorstel aangezien het Gewest van 30 km/u de regel wil maken. Twijfel je, dan rijd je 30. Iedereen wordt verondersteld de wet te kennen en te respecteren. Dat is de basis van ons rechtssysteem. Aristoteles zei dat al (maar dan wel in het Grieks). En door alle discussies, krantenartikelen, reportages en bewustmakingscampagnes is het moeilijk om te doen alsof de hele kwestie aan je is voorbij gegaan. Er zal dus geen enkele Brusselse rechter zijn die je volgend jaar hiermee zal laten ontsnappen.

Een beetje marge

Het fijne is bovendien dat de meeste mensen de wet, als ze duidelijk is, wel willen respecteren. Misschien met een beetje marge – ik praat het niet goed maar we moeten niet naïef zijn, ons imago komt ergens vandaan – maar zelfs dan is dat een verbetering. Om het cru te stellen: als ze 50 mogen, rijden ze 60; als ze 30 mogen, dan mikken ze op 45. En ja, dat is te snel en we moeten dat met de nodige handhaving absoluut naar beneden krijgen, maar het maakt in de praktijk al een heel verschil.

Gewoon doen

Laat me Montesquieu even citeren “Het betere is de vijand van het goede”. Laten we dus niet wachten maar zo snel mogelijk in actie schieten. Als we daarna elke heraanleg doordacht aanpakken en de overtreders actief proberen te pakken, dan zullen we de volgende jaren heel veel levens redden. En dat is toch wat iedereen wil?