De Vlaamse Regering wil de Brusselse Ring verbreden. Verschillende gemeenten, organisaties en heel wat burgers hebben al laten weten dat zij daar de noodzaak niet van inzien. Ze zijn zelfs heel erg bang voor de negatieve gevolgen hiervan. Gelukkig is er nu de website verbredingvandering.be die wat tegenwerk geeft.

Voorpagina website verbredingvandering.be

We weten dat bredere wegen nieuw verkeer aantrekken en tot bredere files leiden. Dat heeft heel wat negatieve gevolgen voor klimaat, mobiliteit, verkeersveiligheid, biodiversiteit, luchtkwaliteit, gezondheid, natuur, open ruimte en economie. Toch wil de Vlaamse Regering doorzetten: in 2019 willen ze al met die werken beginnen. Tien jaar lang. Op sommige plaatsen zal de ring tot 17 rijstroken breed worden.

Greenwashing

Als je de officiële communicatie bekijkt, dan krijg je bijna de indruk dat de verbreding van de Ring vooral de fiets en het openbaar vervoer moet bevorderen. Vlaanderen doet dus aan ‘greenwashing’ door vooral te communiceren over de (beperkte) investeringen die ook voor fiets en openbaar vervoer gebeuren. Over de gigantische sommen die het gewest wil vrijmaken ten voordele van koning Auto hoor je ze veel minder.

Een ander geluid

Om ervoor te zorgen dat je ook een andere stem hoort. Om mensen en verenigingen die van zich willen laten horen te wapenen met alle beschikbare info. En om een extra platform te geven aan die organisaties die kritisch staan tegenover dit beton-verhaal, hebben Groen en Ecolo een website gemaakt. Daar vind je de echte structurele oplossing voor de files op de Ring. Je kunt er ook heel wat officiële documenten downloaden. De groene partijen willen met dit platform het burgerprotest ondersteunen.

Ga dus zeker eens rondkijken op https://verbredingvandering.be of https://www.elargissementduring.be.

Alternatieven

Je leest niet alleen waarom de verbreding van de Ring een slecht idee is, je krijgt er ook heel wat alternatieven. Want de oplossing ligt eigenlijk voor de hand. Laten we investeren in fietswegen die nuttige plaatsen met primaire voorzieningen verbinden, in een aantrekkelijke en veilige ‘vergevingsgezinde’ inrichting van fietspaden en in performant en hoogwaardig openbaar vervoer. Bovendien moeten we mensen die zich duurzaam verplaatsen een fiscaal duwtje in de rug geven, zouden we beter de openbaarvervoergerichte ontwikkeling van arbeidsplekken stimuleren, een compacte huisvesting nabij knooppunten (Transit-Oriented Development) bevorderen en inzetten op nabijheid en bereikbaarheid.

De beste verplaatsing blijft dan ook degene die je niet hoeft te doen.