realisatieafbeelding21REALISATIE #21 Administratieve lasten met 25% doen dalen

Toen we in 2009 beloofden de administratieve lasten in Brussel met 25% te doen dalen, botsten we op heel wat ongeloof. En toch is het ons gelukt! De internationale Standaard Kost Meting toonde aan dat we de administratieve rompslomp op het vlak van Economie, Werkgelegenheid, Milieuwetgeving en openbare aanbestedingen inderdaad met een kwart (en hier en daar zelfs met meer) hebben doen dalen. Het e-loket werd veralgemeend, formulieren vereenvoudigd, de aangetekende zending afgeschaft, openbare aanbestedingen gebeuren nu volledig digitaal, bedrijven mogen een verklaring op eer indienen ipv 101 keer dezelfde attesten op te vragen en af te leveren, onze openbare diensten mogen en kunnen nu onderling gegevens uitwisselen zodat de burger maar een keer zijn informatie moet meegeven, binnenkort kan ook een bouwaanvraag digitaal ingediend en opgevolgd worden, enz… En de Geengedoe-test zorgt ervoor dat de dalende trend alleen nog maar versterkt wordt.

Het is een win-winsituatie voor iedereen. De administratie wordt een pak eenvoudiger en gebruiksvriendelijker voor zowel de burgers, de ondernemingen als de administratie. De burgers verliezen steeds minder tijd met vaak nutteloze en frustrerende procedures. Ondernemingen kunnen zich focussen op hun core business: ondernemen. De digitalisering draagt tenslotte ook bij aan een betere mobiliteit en milieu. Administratieve vereenvoudiging is een ingewikkelde zaak maar ook hier hebben we weer voluit de kant van de Brusselse burgers en ondernemingen gekozen.