door © brusselnieuws.be

Het is niet gemakkelijk om zich als blinde of als rolstoelgebruiker in Brussel te verplaatsen. Om dat aan den lijve te ondervinden kan u vanaf woensdag 20 april een parcours volgen in een rolstoel of met een blindengeleidehond.

Deze actie past in een bewustmakingscampagne van Brusselse schepen voor Gelijke Kansen Bruno De Lille (Groen!). Het is de bedoeling om mensen zonder handicap erop te wijzen hoe moeilijk het soms is voor een mindervalide om ergens te geraken in Brussel.

Daarom is er ook een brochure uitgegeven, om de mentaliteit bij de Brusselaars te veranderen. De eerste actie is dus woensdag op het Muntplein. De Grote Markt volgt op 31 mei en het Emile Bockstaelplein op 21 juni, telkens tussen 14.00 en 17.00 uur.