door © De Standaard

Veel gevallen van trouwen onder dwang vinden voor de zomervakantie plaats

De Stad Brussel wil allochtone vrouwen helpen om zich te verzetten tegen gedwongen huwelijken. De stad lanceert daarvoor een campagne in samenwerking met organisaties als het Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen en Amnesty International. Het tijdstip is bewust gekozen, want veel gedwongen huwelijken vinden voor de zomervakantie plaats, zegt de Brusselse schepen voor Gelijke Kansen Bruno De Lille (Groen!).

Gedwongen huwelijken komen in de hoofdstad vaak voor. Meisjes moeten zich bewust worden van het feit dat ze niet hoeven in te stemmen met trouwen onder dwang, zegt Bruno De Lille (Groen!), de Brusselse schepen van Gelijke Kansen. Gisteren stelde hij samen met verschillende verenigingen de campagne Ja ik wil. Oui je le veux voor. Die moet meisjes en vrouwen helpen om zich te verzetten tegen gedwongen huwelijken. Een tiental verenigingen organiseert op 18 mei, samen met de stad, een studiedag over het probleem. De namiddag in het Brusselse stadhuis bestaat uit vier workshops die in de eerste plaats bedoeld zijn voor hulpverleners en leerkrachten, maar ook voor iedereen die vaak met allochtone meisjes in contact komt.

De studiedag wil vooral instrumenten aanreiken om het fenomeen van de gedwongen huwelijken beter te begrijpen. Ook willen de organisatoren aantonen dat meer jongeren het slachtoffer zijn van gedwongen huwelijken dan vaak wordt gedacht. De workshops leggen bijvoorbeeld uit hoe signalen van jongeren geïnterpreteerd moeten worden, geven informatie over preventie en lichten het Belgische recht in de materie toe. Aan de studiedag werken onder meer Amnesty International, LinkBrussel en het lokaal steunpunt Sint-Gillis De Pianofabriek mee.

Strenge straffen

In maart keurde de federale ministerraad een wetsvoorstel goed dat schijn- en gedwongen huwelijken strenger moet aanpakken. Wanneer er sprake is van een gedwongen huwelijk, kan de straf oplopen tot twee jaar, de boete tot 500 euro. De Brusselse schepen van Burgerlijke Stand Jean-Baptiste De Crée (PS) benadrukt dat het probleem van gedwongen huwelijken gevaarlijke gevolgen kan hebben.

Hij verwees naar de moord op een Brusselse van allochtone origine. Ze daagde mei vorig jaar niet op voor haar huwelijk en werd later vermoord teruggevonden. De hypothese is dat de vrouw een gedwongen huwelijk had geweigerd en dat iemand wilde beletten dat ze met haar geliefde zou trouwen. Over het aantal gedwongen huwelijken in België bestaan geen cijfers.

Dossiers geblokkeerd

Vorig jaar werden in Brussel-stad een 150-tal huwelijksdossiers geblokkeerd omdat er vermoedens waren dat er iets niet pluis was. Verdachte dossiers worden meteen stopgezet en geanalyseerd door de administratie van de burgerlijke stand, de politie en het parket. Na een onderzoek van ongeveer twee maanden kan de schepen van Burgerlijke Stand het huwelijk definitief aanvaarden of weigeren. De trouwlustigen van wie het huwelijk geweigerd wordt, kunnen altijd naar de rechter stappen, maar in de meeste gevallen krijgt de stad gelijk. ,,Het is een moeilijke problematiek, maar we zijn voortdurend op ons hoede”, zegt De Crée.