door DV © Brussel Deze Week

>> I apologize but this text is only available in Dutch.

De nieuwe Brusselse meerderheid van PS-SP, Ecolo, PSC-CVP en Agalev draagt het begrip solidariteit hoog in het vaandel. Niet alleen moeten alle inwoners van de stad aan hun trekken komen, er mag ook geen enkele wijk meer verwaarloosd worden. Voor de eerste keer is er ook een schepen voor Gelijke Kansen, de Agalev’er Bruno De Lille.

Freddy Thielemans (PS) die na nieuwjaar de burgemeesterssjerp omgordt, is ervan overtuigd dat het schepencollege meer dan het vorige een hechte ploeg zal vormen. Wij pikten een paar opvallende punten uit het 51 bladzijden tellende bestuursakkoord.

De Afvaardiging voor de Ontwikkeling van de Vijfhoek die de voorbije jaren veel nieuwe inwoners naar het centrum wist te lokken, breidt zich uit naar alle delen van de stad.

Met een sterke groene fractie is het niet verwonderlijk dat een reeks initiatieven wordt genomen om de burger goed te informeren. De stad onderzoekt hoe ze ook rekening kan houden met de mening van jongeren (die per definitie geen stemrecht hebben).

Brussel wil zijn verantwoordelijkheid als Europese hoofdstad ten volle opnemen, maar wil centen om die rol goed te vervullen, in het bijzonder voor de toekomstige topontmoetingen.

Wat betreft het thema veiligheid, ligt de nadruk op preventie. Maar als die faalt, is proportionele repressie onvermijdelijk, zegt het akkoord.

Het hoofdstuk Vlaamse Aangelegenheden zegt dat de stad de goede verhoudingen met de Vlaamse Gemeenschap wil verder zetten en intensiever wil samenwerken met de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Aan het onderwijs wordt veel aandacht besteed, zowel aan Nederlandstalige als aan Franstalige zijde. Opvallend is dat er taaluitwisselingen op komst zijn tussen beide gemeenschappen.

Elk koppel, ongeacht de seksuele voorkeur, dat een samenlevingscontract ondertekent, kan een ceremonie houden in de trouwzaal van het stadhuis. Dat is een echte trendbreuk met het beleid van het huidige college.

Activiteiten van handelaarsverenigingen worden aangemoedigd en het beleid inzake laden en lossen wordt herzien. De nieuwe meerderheid wil ook dat leegstaande verdiepingen boven winkels een woonfunctie krijgen.

Vrome wensen of wat? Er wordt onderzocht of het zinvol en haalbaar is om een deel van de Zenne bloot te leggen.

Wat de netheid betreft, wordt de nadruk gelegd op preventie. Maar als dat niet helpt, volgen er administratieve boetes voor vervuilers.

In verband met de publieke verlichting wordt er gekeken of overconsumptie kan vermeden worden.

Er wordt een cel mobiliteit opgericht om de uitwassen van het autoverkeer aan te pakken en de zwakke gebruikers een plaats in het verkeer te geven. Ook dat is nieuw: de auto bleef de voorbije zes jaar koning.

20-12-2000